Building 2030 antaa eväitä tuplatyön vähentämiseen talotekniikan suunnittelussa

Building 2030 -hanke luotaa rakentamisen haasteita tunkeutumalla syvälle varsinaisen työmaan ja suunnittelun arkeen. Hankkeissa on löydetty useita kipupisteitä – ja myös ratkaisuja ongelmien taklaamisen – mutta tulokset jalkautuvat tuskallisen hitaasti käytäntöihin.

Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia on tutkittu kaupunkimittakaavassa

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa tutkittiin jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.