Allianssimallia koskeva väitös palkittiin vuoden projektitekona

Anna-Maija Hietajärven väitöskirja ”Kyvykkyydet allianssiprojektin hallintaan” valittiin vuoden akateemiseksi projektiteoksi

Anna-Maija Hietajärven väitöskirja "Kyvykkyydet allianssiprojektin hallintaan” valittiin vuoden akateemiseksi projektiteoksi

Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta palkitsi vuoden akateemisena projektitekona Oulussa väitelleen Anna-Maija Hietajärven väitöskirjan allianssiurakoista Projektipäivillä 1.11.2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Hietajärven väitöstyössä on määritetty allianssihankkeiden hallintaan tarvittavia organisaatioiden kyvykkyyksiä ja allianssin johtamista tukevia prosesseja.

Suomen ensimmäisistä infrastruktuuri- ja rakennusalan allianssihankkeista, radanparannushanke Liekistä ja Tampereen Rantatunnelista, saadut empiiriset tulokset korostavat organisaatioiden yhteisten kyvykkyyksien merkitystä allianssiprojekteissa.

Tutkimuksen perusteella integroinnin suunnittelu ja toteutus, yhteistoiminnallisen projekti-identiteetin rakentaminen sekä uusien ideoiden ja mahdollisuuksien aktiviinen tunnistaminen ja hyödyntäminen vaikuttavat allianssihankkeiden onnistumiseen. Tutkimuksen tuloksena määritettiin kyvykkyysvaatimuksia, joita allianssihankkeissa toimiminen asettaa hankkeisiin osallistuville yrityksille sekä yritysten yhteisesti muodostamille projektiorganisaatioille. Hankkeeseen osallistuvan organisaation allianssikyvykkyys ja yhteiset projektiverkoston kyvykkyydet luovat perustan allianssihankkeen hallinnalle.

Projektiyhdistyksen palkintoraadin mukaan väitöskirjan aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa on toteutettu viime vuosina useita laajoja projekteja allianssimallilla.

Väitöskirja on akateemisesti korkeatasoinen. Sen tulokset on julkaistu neljässä vertaisarvioidussa artikkelissa ja se on hyväksytty arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”. Työ tarjoaa selviä suosituksia suomalaisille projektiyrityksille allianssihankkeiden johtamiseen, esim. tunnistamalla allianssihankkeiden menestykseen vaikuttavia kyvykkyyksiä, sekä kuvaamalla seikkaperäisest,i millä keinoin yritykset voivat vahvista projektin identiteettiä. Työ yhdistää myös yritysten väliseen yhteistoimintaan liittyvät kyvykkyydet allianssiprojektien menestykselliseen läpivientiin.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Allianssimallia koskeva väitös palkittiin vuoden projektitekona”

  1. Tässä hyvää tausta-aineistoa ja tietoa, mitä tarvitaan menestyvän joukkueen rakentamiseen ja valmentamiseen, jolla voidaan saada huipputuloksia aikaan – yhteispelillä. Hienoa tutkimustyötä ja näyttöä, että aikainen integrointi eli joukkueen muodostaminen ja valmentaminen kohti yhteisiä tavoitteita luo menestymisen edellytykset hankkeen onnistumiselle. Ei taida olla edes toteutusmalliriippuvainen? Voi kokeilla varmasti myös ”perinteisissä” urakkamuodoissa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat