Kokeile kuukausi maksutta

Edes vaaratilanne ei herättänyt – maanrakennusyritykselle sakot työturvallisuuden laiminlyönnistä

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vantaalaisen maanrakennusyhtiön rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien sekä kaivuutyön turvallisen toteuttamisen laiminlyönnistä yhteisösakkoon.

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vantaalaisen maanrakennusyhtiön rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien sekä kaivuutyön turvallisen toteuttamisen laiminlyönnistä yhteisösakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteen mukaan syyttäjä vaati yhtiön tuomitsemista 30 000 euron yhteisösakkoon, minkä käräjäoikeus katsoi oikeaksi ja kohtuulliseksi.

Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle kaivantotyön turvallisuussuunnitelman sekä kaivantojen asianmukaisen tuennan sekä henkilöstötilojen ja liikennejärjestelyiden asianmukaisuuden laiminlyönnin tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 1 500 euroa.

Käräjäoikeus antoi tuomion 4.1.2018.

Kaivannon seinät tukemattomat

Oikeudessa oli käsiteltävänä yhtiön suorittama maanrakennustyö, tarkemmin kaivuutyö, Vaasassa. Työsuojelutarkastaja oli helmikuussa 2013 toimitetulla työsuojelutarkastuksella havainnut työntekijän tekemässä työtä yli kaksi metriä syvän kaivannon pohjalla, eikä kaivannon seinämiä ollut työskentelykohdassa tuettu, vaikka ne olivat pystysuorat.

Tiedotteen mukaan lisäksi kaivuumassoja oli kasattu välittömästi kaivannon reunalle, ja alueella oli raskasta liikennettä, joka aiheuttaa tärinää. Työsuojelutarkastaja oli näin ollen kieltänyt lainvastaisen ja hengelle tai terveydelle vaarallisen työskentelyn jatkamisen.

Maaliskuussa 2013 tekemällään työsuojelutarkastuksella työsuojelutarkastaja havaitsi kyseisellä työmaalla jälleen kaksi yli kaksi metriä syvää kaivantoa, joita ei ollut suojattu tai rajattu. Tämän lisäksi kaivuumassoja oli sijoitettu kaivantojen reunoille, ja toisen kaivannon reunalla oli kaivinkone. Työmaalta puuttui kaivantosuunnitelma.

Asian selvittelyssä kävi ilmi, että työmaalla oli ollut läheltä piti -tilanne jo ennen ensimmäistä työsuojelutarkastusta, minkä lisäksi rakennuttaja oli muistuttanut päätoteuttajaa kaivuutyön turvallisuudesta.

Käräjäoikeus: Vaara ollut ilmiselvä

Käräjäoikeus katsoi asiassa selvitetyn, että kyseisellä työmaalla ei ole noudatettu asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä kaivuutyön asianmukaisen suunnittelun ja toteutuksen turvallisuudesta huolehtimisen osalta.

Käräjäoikeuden mukaan selvästä vaarasta sekä siitä tehdyistä lukuisista huomautuksista huolimatta kaivuutyötä ei ole suunniteltu ja toteutettu turvallisesti.

Yhteisösakon arvioinnin ja määrän osalta käräjäoikeus totesi, että yhtiö toimii laajasti rakennusteknisellä alalla ja on rakennusalan ammattilainen. Kyseisellä työmaalla on ollut kyse vaarallisesta työstä, ja käräjäoikeuden mukaan vaara on ollut ilmiselvä.

Käräjäoikeuden mukaan korkeaa yhteisösakkoa puoltavat ne seikat, että yhtiön suhtautuminen työturvallisuuden organisointiin ja valvontaan on kyseisessä tapauksessa ollut moitittavaa, suhtautuminen asiantilan korjaamiseen on ollut välipitämätöntä, eikä asiantilan korjaaminen ole tapahtunut oma-aloitteisesti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin.

Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Edes vaaratilanne ei herättänyt – maanrakennusyritykselle sakot työturvallisuuden laiminlyönnistä”

  1. Kumma juttu, kun kuntien kaivontoihin ei koskaan puututa: monta metrejä syviä kaivantoja, vierestä jyrää linja-autot ja muu liikenne jopa tuhansia kertoja vuorokaudessa, kaivannot täysin tukematta.

  2. Jos työsuojelutarkastaja sattuu asumaan siinä pikkukunnassa. Hänen pitää suojella kavereitaan. Tietysti vuosien mittaan tapahtunut normien purkukin saattaa vaikuttaa. Myös eri puolilla Suomea on erilaiset työsuojelumääräykset, etelässä tiukemmat esim. Pohjanmaalla löysemmät. Kun työmaalla huomioidaan työsuojelumääräykset niin tarkastajat voivat tehdä tarkastuksen etänä puhelimalla käymättä työmaalla.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat