Panostajan lupakirjan haltijoiden määrä lähes puolittunut kolmessa vuodessa

Viisi vuotta sitten uudistetun panostajalain mukaan ennen 1.9.2016 myönnetyillä pätevyyskirjoilla ei ole saanut tehdä panostajan työtä kuluvan vuoden syyskuun alusta alkaen, vaikka lupakortissa on myöhäisempi voimassaoloaika. Hyvin merkittävä osa panostajista ei ole uusinut lupakirjaansa.

”Mitä pienempi ja lyhytaikaisempi työmaa, sitä heikommin on sen turvallisuus suunniteltu”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa tie- ja katutyömaiden rakennuttajia ja pääurakoitsijoita siitä, että muut tienkäyttäjät on huomioitava tietyömaiden työn toteutuksissa.