Kokeile kuukausi maksutta

Asiakastutkimus: Asunnonostajat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin – Peab ykkönen

Asunnonostajien asiakastyytyväisyyttä on selvitetty EPSI Ratingin ja Rakennusteollisuus RT:n tekemässä Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksessa. Asuntojen virheettömyydessä on eniten kehitettävää.

Helsingin Konepajan alueelle on noussut runsaasti uusia asuntoja.

Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys rakennusyhtiöihin ja näkemykset tuotelaadusta ovat korkealla tasolla, kertoo tuore EPSI Ratingin tutkimus. Paras arvosana asiakkailta tuli aikataulussa pysymisestä, kun taas virheettömyyteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tutkimuksen mukaan uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on edelleen korkea, 74,8 indeksipistettä, vaikka se on hieman laskenut viime vuonna tehdystä tutkimuksesta. Erot rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria, mutta tasoittuneet jossain määrin.

Sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet. Vastaajista kolmannes oli ostanut asunnon sijoitustarkoitukseen.

Rakennusteollisuus RT:n tiedotteen mukaan tutkituista tekijöistä yritysten imagolla sekä tuote- ja palvelulaadulla on suurin vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Imagon osatekijöistä asiakkaat kokevat, että rakennusliikkeiden asiakkaana on helppo olla ja myös luotettavuus on hyvällä tasolla.

”Erityisesti tuotelaadun kokonaisarvosana on viimevuotiseen tapaan hyvin korkea. Rakennusliikkeet saavat asiakkailta jälleen kiitosta etenkin aikataulussa pysymisestä: 94 prosenttia vastaajista sanoo, että luovutus tapahtui sovitussa aikataulussa. Samoin asuntojen pohjaratkaisut ja varustetaso sekä materiaalien laatu saavat hyviä arvosanoja. Näillä tekijöillä on myös iso merkitys asuntoa ostettaessa”, EPSI Ratingin projektipäällikkö Heidi Laitinen sanoo tiedotteessa.

Virheettömyydessä eniten parannettavaa

Asuntojen virheettömyyteen ollaan tyytyväisiä, mutta siinä on laatutekijöistä eniten parannettavaa. Tämä näkyy vastaavasti valitusten suhteellisen suurena määränä muihin Suomessa tutkittuihin toimialoihin verrattuna.

”Rakennusyhtiöiden kannattaisi panostaa yhä enemmän asuntojen virheettömyyteen, sillä se näyttää vaikuttavan asiakastyytyväisyyteen tuotelaadun osalta kaikkein eniten. Palvelulaadun osalta rakennusliikkeet ovat onnistuneet erityisesti tavoitettavuudessa”, Laitinen toteaa.

Tuloksista käy lisäksi ilmi, että vaikka uusien asuntojen hintoja pidetään yleisesti korkeina, asunnon ostaneet tuntevat saaneensa vastinetta rahalleen.

Tietoa asiakastyytyväisyydestä luulojen tilalle

”Rakentamisen laadusta ja asiakaskokemuksista puhutaan paljon, mutta usein esiin nousevat yksittäiset epäonnistumiset. Aiemmin ei ole ollut tapaa, jolla olisi voitu mitata esimerkiksi uudisasuntorakentamisen asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla. EPSI Ratingin tutkimus antaa mahdollisuuden tarkastella uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä toimialatasolla sekä verrata eri yrityksiä toisiinsa”, rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.

EPSI Rating kehitti Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksen yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa tämän aloitteesta. Tutkimuksesta tehtiin vuonna 2017 pilottiversio. Tämänvuotiseen tutkimukseen sisältyy ensimmäisen kerran yritysten keskinäinen vertailulista, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Tämä auttaa Pekkasen mukaan merkittävästi tutkimukseen osallistuvia yrityksiä oman toimintansa kehittämisessä.

Tutkimuksessa on mukana Suomen kahdeksan suurinta asuntorakentajaa, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Pienille toimijoille tutkimusmenetelmä ei sovellu, koska asiakkaita pitää olla tietty määrä vuositasolla, jotta tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

Parhaat indeksipisteet tutkimuksessa sai Peab (79,5). Sen jälkeen järjestys oli YIT (77,8 indeksipistettä), Skanska (75,5), Bonava (72,4), Lujatalo (72,4), Lemminkäinen (70,6), SRV Rakennus (69,9) ja Pohjola Rakennus (69,0).

Indeksi tuotetaan asteikolla 0 – 100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2017 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 27.3-11.5.2018, ja siihen osallistui 912 asunnonostajaa.

Lisätietoa: Rakennuslehden toimituspäällikkö Seppo Mölsä vertailee blogissaan rakentamisen laatuselvitystä ravintoloiden palveluselvityksiin. Yhteistä näille on, että sijainnin lisäksi kannattaa panostaa ostajan kannalta tärkeimpään laatutekijään. Jos siinä epäonnistuu, niin ravintolaa tai rakennusliikettä ei suositella kavereille.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Asiakastutkimus: Asunnonostajat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin – Peab ykkönen”

  1. Onko kyse osaamisesta vai enemmänkin asenteesta asiakaspinnassa ?
    Joka tapauksessa Peab, Yitti ja Skanska onnistuivat ja SRV ja Pohjola eivät.

  2. Juuri saimme rakennusyhtiö peabin rakentaman talon kymmenvuotisraportin. Viat korjaamatta, eivätkä korjaa. Täysin ala-arvoista laatua. Huijauksen makua. Välttäkää ko. Yhtiön rakentamia asuntoja.

  3. Hyvin on tämäkin juttu onnistuttu syöttämään tähän netin rakennysliikkeiden ilmaiseen mainoslehtiseen. Ettekö te käsitä, että mainostamisesta maksetaankin.

  4. No joo, kuka on kenen kaveri ja kenen kaveri kuka on. Asuntorakentamisen laatu ei ole tällä hetkellä esitettyjen indeksien tasolla, ei siellä päinkään. Eli riippuu enemmän, mitä kysytään ja mihin on tyytyväinen.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat