Turku heräsi kritiikkiin – tekee pikakyselyn rakennusvalvonnan ja kaavoituksen asiakkaille

Kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan rakentamis- ja kaavoitusprosessia numeroarvosanoilla, mutta vastaajilla on mahdollisuus antaa myös vapaata sanallista palautetta. Paljon lupia hakeneille suurille toimijoille tehdään puhelinhaastattelut.

Tutkimus: asuntorakentajien asiakastyytyväisyys koheni selvästi – Lemminkäinen tunnetuin rakennusyhtiö

Uudisasunnon ostajien keskimääräinen asiakastyytyväisyys on kohentunut huomattavasti vuoden aikana. Tämä käy ilmi tutkimuslaitos Epsi Ratingin toteuttamasta tutkimuksesta, jonka toimeksiantaja oli Rakennusteollisuus RT.