Raide-Jokerin hintaa saatu karsittua vasta 15 miljoonalla, aikataulu yhä auki

Raide-Jokerin kustannuksia on allianssin kehitysvaiheessa pystytty puristamaan 15 miljoonalla eurolla, mutta silti ollaan vielä 80 miljoonan euron päässä kaupunkien hyväksymästä kustannustasosta.

Raide-Jokerin allianssin toimistossa 110 henkeä miettii keinoja kustannusten karsimiseksi. Suunnitelmien tarkentuminen on tuonut myös kustannusyllätyksiä.

Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on käynnissä kehitysvaihe,  jossa tarkennetaan suunnitelmia ja kustannuksia ja arvioidaan toteutusaikataulua. Tämä vaihe kestää ensi kevääseen asti, jonka jälkeen pitäisi päästä sopimukseen rakentamisesta.

Toteutusaikataulua projektijohtaja Juha Saarikoski ei vielä uskalla arvioida, mutta kustannuksista on saatu jo tarkempaa tietoa.

Tiukka hintaraami pakottaa miettimään ratkaisuja

Jo nyt tiedetään, että Helsingin ja Espoon valtuustojen hankesuunnitelmassa hyväksymään 275 miljoonan euron kustannusarvioon on vaikea päästä. Valtio on sitoutunut maksamaan tästä enintään 84 miljoonaa euroa.

Allianssiurakassa tilaajalla on kehitysvaiheen jälkeen mahdollisuus jopa perua koko hanke, jos yhteisesti laadittu tavoitekustannus jää liian korkeaksi.

Uusimman arvion mukaan rakentamiskustannus on 355 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa. Suunnitelmien tarkennuttua kustannuksia on pystytty puristamaan 15 miljoonalla eurolla, sillä helmikuussa kustannusarvio oli vielä 370 miljoonaa.

Raide-Jokeri kulkee esimerkiksi Helsingin Oulunkylässä Käskynhaltijantiellä. Kuva: YIT

Kustannusarvioon eivät kuulu uusien raitiovaunujen hankinta tai varikon rakentaminen Roihupeltoon.

Muutos hankesuunnitelman ja ensimmäisen kustannusarvion välillä selittyi tarkemmalla kustannuslaskennalla sekä hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tehdyillä muutoksilla hankesisältöön. Esimerkiksi yhden sillan pituutta pystyttiin lyhentämään, kun maastotiedot tarkentuivat. Kustannuksia saatii pienennettyä myös kun hankelaajuutta täsmennettiin. Hyötyä on ollut myös siitä, että YIT ja VR Track ovat mukana myös Tampereen raitiotieallianssissa. Sieltä on saatu tietoa esimerkiksi ratkaisuista, jotka on kannattanut suunnitella hieman toisin.

Riskejä pienennetty, mutta silti niitä riittää

Suunnittelun edettyä myös riskejä on saatu lievennettyä. Tosin edelleenkin niitä on, sillä 25 kilometrin ratalinjalla on niin pehmeikköjä, vanhaa merenpohjaa kuin pilaantunutta maatakin. Läheskään kaikkea ei  ole ehditty vielä selvittää.

Liito-oraviakin löytyy ja niille on säilytettävä puita liitelyyn raitolinjan yli. Vantaanjoen kohdalla joudutaan siirtämään rauhoitettuja vuollejokisimpukoita rakennustöiden alta pois. Laajalahdella puolestaan on lintujen suojelualue, joka täytyy ottaa huomioon rakennustöiden ajoituksessa.

Isoin riski, mihin allianssi itse ei voi vaikuttaa, on Espoossa Keilaniemen kaavoituksen sujuminen. Äärimmäinen vaihtoehto on, että rata joudutaan ottamaan käyttöön vaiheittain.

Rakentamisvaiheessa riskinä on myös monet kaapelit, joita joudutaan siirtämään raidelinjan tieltä. Varsinkin vanhojen katujen kohdalla voi olla vaikea löytää kaikkien kaapeleiden omistajia, sillä niistä ei välttämättä löydy merkintöjä. Tämä voi aiheuttaa katkoksia töihin.

Rakentamista helpottaisi ja kuluja säästyisi, jos muuta liikennettä voitaisiin ohjata pois työmaan läheisyydestä poikkeusreiteille.

Iso säästökohde on myös ylijäämämaat. Koska radan rakentamisessa tehdään kaivantoja, täytyy ylijäämämaata kuljettaa muualle. Raide-Jokerin rakentaminen aiotaan massatalouden kannalta yhdistää mahdollisimman järkevästi kaupunkien muihin hankkeisiin.

Muutamat yllätykset nostaneet kustannuksia

Joiltakin osin kustannukset ovat myös nousseet. Esimerkiksi patoseiniä joudutaan rakentamaan ennakoitua enemmän. Niitä tulee muun muassa sellaisten katuosuuksien varsille, joilla tonttien tasoerot ovat merkittävät. Ja vaikka raitiovaunu itsessään on hiljainen, nousee melu sen verran, että muutamien vilkkaiden katujen kohdalle joudutaan harkitsemaan meluseinien rakentamista.

Suoranaisia yllätyksiäkin on tullut. Helsingin yliopiston tärinälle herkkien laitteiden suojaaminen vaatii niin sanottua magneettikompensaatiota vaunuihin. Kiskoihin puolestaan pitää uusien standardien mukaan tehdä eristys sähkön hajavirtojen varalle.

Maakaasuputken siirtäminen muutaman sadan metrin matkalta Helsingin Pirkkolassa ei ole yllätys, koska se on osa laajempaa putken siirtoa.

Bonusta tavoitekustannuksen alituksesta

Nyt tehty 355 miljoonan euron arvio ei ole vielä lopullinen, vaan tavoitekustannus tarkentuu vielä kehitysvaiheen edetessä. Tässä vaiheessa on allianssin tiukin neuvottelu, sillä rakentajat toivovat luonnollisesti mahdollisimman korkeaa tavoitekustannusta ja väljää aikataulua, jotka olisi bonusten saavuttamiseksi helppo saavuttaa.

Jos tavoitekustannus pystytään alittamaan, saavat palveluntuottajat bonusta, ja mikäli tavoitekustannus ylitetään, palveluntuottajat kustantavat osan ylityksestä. Näin kaikki riski ei jää tilaajalle.

Yksi bonustavoite koskee todennäköisesti myös sitä, että raitiotietä pystytään ajamaan keskimäärin 25 kilometrin tuntinopeutta. Suurimmillaan Viikin suoralla ja Kehä I:n kohdalla päästään 70 kilometrin tuntinopeuteen, mutta radan varrella on myös suuria risteysalueita, joissa on vaikea taata, että raitiovaunu pääsee kulkemaan pysähtymättä.

Tavoitekustannuksen ulkopuolelle jäävät Raide-Jokeriin liittyvät työt, jotka kaupunkien mielestä on järkevää tehdä samalla kertaa kuin itse liikenneväyläkin. Näiden arvoksi on arvioitu 35 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerin havainnekuva Itäkeskuksesta. Pikaraitiotie oranssin metrojunan vieressä vasemmalla.

Raide-Jokerin ehkä vaativimmat työt ovat neljä siltaa ja Pajamäen tunneli. Muuten kyse on tavanomaisesta katutyöstä sillä erotuksella, että kyseessä on Saarikosken mukaan varmasti valtakunnan historian näkyvin rakennushanke.

Raide-Jokeri-allianssissa tilaajia ovat Helsingin ja Espoon kaupungit. Palveluntuottajia ovat suunnitteluorganisaatiot Sitowise, Ramboll Finland sekä VR Track, ja urakoitsijoita ovat YIT ja VR Track.

Allianssin toimistossa Helsingin Pitäjänmäessä työskentee parhaillaan 110 henkeä 6-8 organisaatiosta.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Raide-Jokerin hintaa saatu karsittua vasta 15 miljoonalla, aikataulu yhä auki”

  1. Länsimetro 2400 miljoonaa, Raidejokeri lopulta 500-600 miljoonaa, Helsingin silta ratikoille ja fillareille Laajasaloon ehkä 800 miljoonaa.
    Kysymys kuuluu: miten toimivia ja tehokkaita ovat juuri nämä investoinnit käyttää yli 4 miljardia euroa pk-seudun liikenteen kehittämiseen ?

  2. Kannattaisi kutsua Elon Musk konsultoimaan. Saisi tehdä PutkiJokerista ehdotuksen, kunhan tekisi pilotin kiinteällä pikkuhinnalla.

Jätä kommentti