Kokeile kuukausi maksutta

Tutkimushanke: Voivatko mikrobit estää viemäriputkien korroosion?

Suomalainen mikrobioteknologian yritys on käynnistänyt tutkimushankkeen, jonka avulla selvitetään voivatko mikrobit estää tai hidastaa viemäriputkien haurastumista.

Protect Pipen perustaja Klas Alfthan säätää espoolaisen taloyhtiön mikrobiliuospumpun virtaukset kohdalleen.

Viime keväänä käynnistyneen hankkeen tavoitteena on saada uutta tieteellistä näyttöä ProtectPipe -nimisen yhtiön kehittämän mikrobiliuoksen tehosta ja miten liuos vaikuttaa korroosiolle alttiiden materiaalien rakenteeseen.

Tutkimuksessa selvitetään kuinka paljon tuotteen käyttö muuttaa viemäriputken pinnalla vallitsevia olosuhteita, joka voi vähentää putken pinnan korroosiota ja edelleen pidentää putken käyttöikää.

Yhtiön tiedotteen mukaan tavoitteena on todentaa, vähentääkö liuoksen käyttö viemärissä muodostuvien haitallisten kaasujen pitoisuuksia, hidastaako se pH-arvon laskua, miten se vaikuttaa viemärin bakteeripopulaatioon ja sitä kautta vähentää sekä korroosiota aiheuttavien bakteerien kasvua että tutkittavien materiaalien korroosiota.

Tutkimusaineisto kerätään taloyhtiöistä, joissa mikrobiliuos otetaan pitkäaikaiseen käyttöön ja kontrollikohteina käytetään taloyhtiöitä, joissa ennaltaehkäisevää viemärinhoitoa ei ole. Tutkimusta laajennetaan kuluvan vuoden aikana, niin tutkimus- kuin kontrollikohteidenkin osalta.

Yhtiön kehittämää mikrobiliuosta käytetään esimerkiksi taloyhtiöissä putkitukoksia estävänä ja putkia avaavana liuoksena, sillä sen sisältämät mikrobikannat syövät putkiin kerääntyneen orgaanisen jätteen.

Kolmen vuoden tutkimus

Tutkimuksessa taloyhtiöiden pohjaviemäreihin kiinnitetään neljää erilaista korroosiolle altista materiaalia eli betonia, kalkkikiveä, kuparia ja rikkihapolle erittäin altista vaahtomuovia. Tutkimukseen sisällytetään 4-6 kappaletta jokaista eri materiaalia, jotka haetaan laboratorioon analysoitavaksi puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden ja kolmen vuoden kohdalla.

Ennen viemäriin kiinnitystä jokaisen kulutuspalan kuivapaino määritetään. Kaikilla näytteenottokerroilla viemäreistä analysoidaan rikkivety-, hiilidioksidi-, metaani- ja happipitoisuus. Laboratorioanalyyseissa eri materiaalien näytepaloista selvitetään pH-arvot ja eristetään DNA:ta bakteeripopulaation tutkimiseksi. Lopuksi jokaisen koepalan kuivapaino ja rakenne määritetään uudelleen ja niitä verrataan tutkimuksen alussa saatuihin arvoihin.

Mikrobien aiheuttaman korroosion estymisen mekanismeja ei vielä ymmärretä tarkkaan
ja saatavilla on ristiriitaisia tutkimustuloksia.

”Jotta saataisiin parempaa ymmärrystä mikrobien aiheuttamasta korroosion estämisestä, tarvitaan enemmän kokeita, joissa näytteidenotto tapahtuu laboratorio-olosuhteiden sijaan luonnollisessa ympäristössä, kuten viemäriputkessa”, kertoo ProtectPipen asiakkuusjohtaja Juuso Virtala .

Ensimmäiset pidemmän aikavälin tutkimustulokset valmistuvat kahden vuoden sisällä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Tutkimushanke: Voivatko mikrobit estää viemäriputkien korroosion?”

  1. Tämä riippumaton tutkimus on erinomainen pohja skaalata tämä toimiva ratkaisu maailman suurimpien kiinteistösijoittajien asuntokantaan. Tällöin puhutaan jo satojen miljoonien eurojen säästöistä vuositasolla tavalla joka vähentää merkittävästi vedenpuhdistuslaitoksiin, verkostoon ja ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta!

  2. Aika mielenkiintoinen testi. Varsinkin testattavat materiaalit. En ole kertaakaan Suomessa törmänyt kalkkikivestä tai vaahtomuovista tehtyyn viemäriin. Kupariviemäreitäkin lienee lähinnä kattovesikaivojen putkistoissa. Sinne tuskin kerääntyy mitään sellaista massaa joka poistuisi esitetyllä microbiliemellä.Otsikon kuvassa oleva viemäri on valmistettu muovista. Minkälaista korroosiota siihen mahtaa kohdistua.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat