Kokeile kuukausi maksutta

Pasilan korkeiden tornien kilpailussa oli selkeästi kaupunkikuvaltaan poikkeavat finalistit

Helsingin Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi esitetään YIT:n ja Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen ehdotusta.

YIT:n ja Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen ehdotus Pasilan tornirakentamiseksi.

Toisen finalistiryhmän muodostivat Skanska Talonrakennus, Skanska CDF, Sato-Rakennuttajat ja Arkkitehtitoimisto ALA.

Valtion Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämällä Helsinki High-rise -kilpailulla haettiin korkeatasoista suunnitelmaa tornialueen asemakaavan pohjaksi ja toteuttajaa tornialueen rakentamisen käynnistävälle aloitusalueelle.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kymmenen ehdotusta, joista kahdeksan hyväksyttiin arvioitaviksi. Toiseen vaiheeseen valittiin laatuarvioinnin perusteella neljä ehdotusta. Toisen vaiheen kilpailijoista sitovan tarjouksen jätti kaksi kilpailijaa.

Ideat poikkeavat arkkitehtuuriltaan

Finalisteilla oli selkeästi toisistaan poikkeavat ideat. YIT:n ryhmän Trigoni-ehdotuksessa tornitalot ovat samanmuotoisia, mutta erikorkuisia ja ne rakennetaan kansimaiselle jalustalle. Kannen päälle tulee keskusaukio, jonka ympärille kolmiomaiset tornit ryhmittyvät.

Arviointiryhmän mukaan Trigoni muodostaa vahvasti identiteettiä luovan veistoksellisen kokonaisuuden. Yhtenäisten rakennusten ryhmä näyttää harmoniselta erityisesti Kalasataman ja keskustan suunnasta. Kiitosta työ saa myös siitä, miten länsiosan torneja kiertävä matalampi jalustaosa luo suojaisaa, urbaania ja miellyttävää kaupunkiympäristöä.

Skanskan ryhmän ideana on rakentaa tornialue erinäköisistä torneista maan tasolle.

Skanskan, Saton ja Arkkitehtitoimisto ALA:n ehdotus Pasilan tornirakentamiseksi.

Etelä-Pasila -ehdotus sisältää pohjiltaan erimuotoisia ja julkisivuiltaan erityylisiä torneja, joilla on kullakin oma ilmeensä.  Ehdotus nojaa vahvasti yksittäisten rakennusten kiinnostavuuteen. Rakennukset pyrkivät muodostamaan urbaania ympäristöä erilaisuutensa myötä, samalla tavoin kuin eri aikakausina vähitellen rakentuneissa kaupungeissa.

Näiden kahden ehdotuksen pohjalta syntyisi  erilaista kaupunkiympäristöä. YIT:n ryhmän  kolmiomaiset tornit luovat massaansa keveämmän vaikutelman. Skanskan ryhmä taas tuo vaihtelua tornien muodostamaan kaupunkikuvaan.

Voittajan valinnasta ja aloitusalueen toteutussopimuksesta päätetään lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa.

Kilpailun voittajan kanssa tehdään sopimus aloitusalueen ostamisesta ja kilpailuehdotuksen mukaisen kokonaisuuden toteuttamisesta. Aloitusalue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Veturitien välissä, ja sen rakennusoikeus on noin 67 000 kerrosneliömetriä, joka sisältää muun muassa liiketilaa, toimistotilaa ja asuntoja.

Rakentaminen käynnistyy 2020-20121

Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2020–2021 asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Koko tornialue kattaa Pasilansillan eteläpuolisen alueen Pasilankadulta Ratapihantielle ja käsittää 150 000–200 000 kerrosneliömetriä asuin-, toimisto- ja liiketiloja. Kilpailuehdotuksia voidaan hyödyntää myös tornialueen keskiosan ja itäisen osan jatkosuunnittelussa.

Lähtökohta Pasilan tornialueen kilpailulle on kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymä Keski-Pasilan osayleiskaava ja sitä tarkentanut asemakaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuonna 2012. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja valtion valmisteleman kilpailuohjelman vuonna 2017.

Kilpailussa palkittuihin suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua kaupunkisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturilla Kampin vanhalla linja-autoasemalla marraskuun ajan.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Pasilan korkeiden tornien kilpailussa oli selkeästi kaupunkikuvaltaan poikkeavat finalistit”

  1. Tuossa kuvassa on jo satojen miljoonien kiinteistömassa. Tuohon kun ynnätään muut isot kohteet, niin potissa on jo megaluokan riskit.
    Ihmettä tarvitaan, jotta rahoituksen korttitalo pysyisi kasassa suhdanteiden vaihdellessa.

  2. Jokaisen tornin tulee näyttää erilaiselta, piste. Arkkitehdin korostama ”ehjä kokonaisuus” on käsittämätöntä haihattelua. Pitää todella toivoa, ettei YIT saa toteutettavakseen kuin pelkästään aloitusalueen tornit.

  3. Trigoni on kokonaisuus, rauhallinen eikä sekamelska. Onneksi tornit ovat ”sileitä”, ei erilaisia ulokkeita ja turhia härppäkeitä. Osasta torneista voisi toisaalta leikata ainakin yhden terävän kulman pois. Olisi käytännöllisempää ja tulisi helposti lisää pinta-alaa jopa 20%

  4. Toivottavasti jokaisesta asuintalosta osoitetaan Helsingin kaupungin vuokra-asunnoiksi ainakin 30%. Ja opiskelija-asunnoiksi toiset 30%. Kovan rahan asunnoiksi 40%. Sekoitetaan asukkaita samassa talossa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat