Vuokralla asuvien määrä kasvoi viime vuonna

Vuonna 2017 kolmasosa Suomen asuntokunnista asui Tilastokeskuksen mukaan vuokralla.

Edeltävään vuoteen verrattuna erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvoi viime vuonna. Varsinkin pienissä asunnoissa asutaan usein vuokralla. Tästä huolimatta selkeä enemmistö asuntokunnista asuu edelleen omistusasunnoissa.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asui viime vuonna 561000 asuntokuntaa eli 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tukemissa kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrä sen sijaan laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan niissä asui 317000 asuntokuntaa. Tämä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Osasyy Ara-rahoitteisten asuntojen vähenemiseen on vanhojen tuettujen asuntojen vapautuminen rajoituksista joko vapaille vuokramarkkinoille tai omistusasunnoiksi. Kun huomioidaan sekä Aran tukemat että vapaarahoitteiset asunnot, kasvoi vuokralla asuvien asuntokuntien määrä 2,8 prosentilla. Näin ollen vuokralla asui yhteensä 878000 asuntokuntaa.

Omistusasunnoissa asuvien asuntokuntien määrä pysyi edeltävän vuoden tasolla: vuonna 2017 niissä asui 1,7 miljoonaa asuntokuntaa. Omistus- tai vuokra-asunnoissa asuvien lisäksi 96000 asuntokuntaa asui asumisoikeusasunnoissa tai asunnoissa, joiden hallinta perustuu esimerkiksi sukulaisuuteen tai on tuntematon.

Vuokralla asuvien määrä kasvaa isoissa kaupungeissa

Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi eninten Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla. Vantaalla kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli hieman alle 2000 asuntokuntaa, Tampereella 2600 ja Helsingissä lähes 4200. Yleistäen voidaan sanoa, että vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrä on viime vuosina kasvanut varsinkin yliopistokaupungeissa ja muissa väkirikkaissa kaupungeissa.

Vuonna 2017 vuokralla asui yhteensä 1,4 miljoonaa henkeä. Vuokralla asuminen yleistyy täysi-ikäisyyden jälkeen: lukumääräisesti eniten vuokralla asui 20–24-vuotiaita. Kaikista vuokralla asujista noin 15 prosenttia kuului tähän ikäluokkaan.

Pienet kerrostaloasunnot ovat useimmiten vuokralla

Vuoden 2017 tietojen perusteella pienet asunnot näyttävät olevan useimmiten vuokrakäytössä, kun taas suuremmat huoneistot hankitaan omaksi asunnoksi. Esimerkiksi 20–29 neliön kerrostaloasunnoissa asuvista asuntokunnista 86 prosenttia asui vuokralla, kun taas asutuista 70–79 neliön asunnoista vuokralla oli 39 prosenttia.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuokralla asuvien määrä kasvoi viime vuonna”

Jätä kommentti