Helsinki Outlet valittiin Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi

Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja Lahdentien risteykseen rakennettava Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi.

Pääkaupunkiseudun ensimmäisestä outletista tulee kaupungin ostoskorttelia muistuttava ”kylä”, jonka noin 15000 kerrosneliön tiloihin tulee 40 muoti-, urheilu- ja sisustusbrändimyymälää. Lisäksi paikan päälle rakentuu lapsille suunnattu liikunnallinen leikkipuisto sekä ravintoloita. Helsinki Outlet-projektin kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa, ja se avaa ovensa asiakkaille marraskuussa 2019.

Hankkeen rakennuttaja on norjalainen sijoitusyhtiö Fortus AS ja pääurakoitsijana toimii Fira. Maanrakennustyöt urakoi STM Etelä-Suomi, joka tilasi toukokuussa 2018 käynnistyneen paalutusosuuden Skanska Infralta.

Entistä turvesuota ja savikkoa

Helsinki Outlet sijaitsee entisen turvesuon ja savikon alueella, joten rakennukset on tuettu teräsbetonipaaluilla peruskallioon, joka sijaitsee syvimmillään noin 25 metriä maanpinnasta. Koska naapuritontilla käytetty maapohjan stabilointi on osoittautunut huonosti toimivaksi ratkaisuksi, päätettiin myös piha-alueet parkkipaikkoineen tukea paalutuksella. Kohteen paalutusurakka käsitti noin 2600 paalua, joiden kokonaispituus on 35500 metriä. Paaluista noin puolet on rakennusten perustuksissa ja toinen puolikas pihalaattojen tukena.

Erittäin pehmeän maaperän vuoksi alue vahvistettiin koneet ja muun työmaaliikenteen kantavaksi. Koerakenteen perusteella työalustaksi valittiin lujiteverkko ja metrin paksuinen betonimurskekerros. Ainoastaan aivan heikoimmissa kohdissa jouduttiin käyttämään paalutuskoneiden alla lisätukena teräslavoja.

Tiukka aikataulu

Koko hankkeen aikataulu oli tiukka, minkä lisäksi kohteen varsinainen rakenne- ja pohjasuunnittelu päästiin käynnistämään vasta pääurakoitsijan valinnan jälkeen, joten suunnittelu limittyi perustustöiden etenemisen kanssa.

Alustavien suunnitelmien ja määräarvioiden puutteen vuoksi paalutusurakan sopimusmuotona oli yksikköhintaurakka. Paalutusvaiheen alkaessa ei ollut vielä käytössä perustussuunnitelmia ja paalumäärät jouduttiin arvioimaan pohjatutkimusten sekä kokemuksen perusteella. Onneksi pohjatutkimusten tulokset osoittautuivat todenmukaisiksi ja arvioidut paalupituudet pitivät paikkansa.

Paalutustyön edistyessä paalutusaikataulu oli kireä ja rakennuskohtaiset perustussuunnitelmat saatiin vain noin viikko ennen kyseisen kohdealueen työn aloitusta, jolloin kohdealueen tarkat paalumäärät selvisivät. Paalutusurakoitsijan ja paalutoimittajan välinen toimiva yhteistyö kuitenkin pelasti hankkeen potentiaalisilta isommilta ongelmilta. Suunnitelmat tarkentuivat ajan mittaan, ja niihin tuli runsaasti muutoksia myös jo toteutettujen alueiden osalta, mikä aiheutti lisäpaalutuksia olemassa olevien paaluryhmien sekaan.

Paalutustyön suunnittelua hankaloitti myös eri rakennusvaiheiden ja aliurakoiden limittyminen samalla alueella, mutta tässä kuitenkin auttoi sujuva yhteistyö maanrakennusurakoitsijan kanssa. Hankaluuksista huolimatta työturvallisuudesta ei tingitty ja tapaturmilta vältyttiin.

Voittajan valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Tuomariston valintapäätös perustui seuraaviin havaintoihin

 • Haastavat pohjaolosuhteet ja suunnitelmamuutokset hoidettiin hallitusti.
 • Onnistuneiden pohjatutkimusten seurauksena paalujen katkaisuista aiheutunut materiaalihukka oli erittäin pieni.
 • Työturvallisuus on mietitty tarkkaan ennakolta, eikä tapaturmia sattunut, vaikka paalutustyöt suoritettiin siten, että alueella oli samanaikaisesti useita eri työvaiheita käynnissä.
 • Työmaan kulkutiet ja paalujen purkupaikat pidettiin hyvässä ja turvallisessa kunnossa ja hankalat paikat oli merkitty selvästi.
 • Paalujen määrä oli suuri, ja se kasvoi merkittävästi työn edetessä samalla kun aikataulu oli tiukka, joten projekti muuttui edetessään yhä vaativammaksi. Haasteista selvittiin urakoitsijan ja paalutoimittajan eri toimintojen kitkattomalla yhteensovittamisella.
 • Paalutusurakoitsija hallitsi kokonaisuuden kiitettävästi suunnitelmamuutostenkin aikana.
 • Paalujen määrä- ja mittamuutokset ilmoitettiin paalutoimittajalle hallitusti, yhdessä sopien ja varaten riittävästi reagointiaikaa.
 • Koko ketju (työpäällikkö, työnjohto, paalutusryhmä, työmaan henkilöstö) toimi kiitettävästi yhtenä kokonaisuutena.

Hankkeen toteuttajat

 • Rakennuttaja: Fortus AS
 • Pääurakoitsija: Fira Oy
 • Maanrakennusurakoitsija: STM Etelä-Suomi Oy
 • Paalutusurakoitsija: Skanska Infra Oy
 • Rakennesuunnittelija: Ramboll Finland Oy
 • Geosuunnittelija: Sipti Infra Oy
 • Paalutoimittaja: HTM Yhtiöt Oy

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Helsinki Outlet valittiin Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi”

Jätä kommentti