Asuntoja on rakennettu huimasti, mutta silti rakennusoikeutta riittää vielä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun asuntotuotannon mahdollisuudet on asemakaavatilanteen puolesta turvattu lähivuosiksi. Tiedot käyvät ilmi HSY:n julkaisemasta tonttivarantokatsauksesta.

Esimerkiksi Jätkäsaaressa on runsaasti rakennusoikeutta jäljellä uusien kerrostalojen rakentamiseen. Kuva: HSY

Rakennusoikeutta riittää HSY:n mukaan  vielä kymmenien tuhansien asuntojen rakentamiseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa kahdesti vuodessa avoimena datana paikkatietoaineiston, joka esittää voimassa olevien asemakaavojen käyttämättä olevan rakennusoikeuden Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Varannolla tarkoitetaan voimassa olevan asemakaavan kerrosalan toistaiseksi rakentamatonta kerrosalaa.

Aineisto kertoo, että asumiseen tarkoitetun varannon määrässä ei tapahtunut isoja muutoksia vuonna 2018. Tiedotteen mukaan kokonaisvaranto väheni hieman, koska pientalojen rakentamiseen tarkoitetun varannon määrä laski enemmän kuin kerrostalojen rakentamiseen tarkoitettu varanto kasvoi.

”Asuntotuotanto on ollut pääkaupunkiseudulla hyvin reippaassa vauhdissa, joten ei ole lainkaan yllättävää, että käyttämättömän rakennusoikeuden eli varannon määrä on vähentynyt. Pääkaupunkiseudun asuntotuotantomahdollisuudet ovat kuitenkin asemakaavatilanteen puolesta edelleen turvattu lähivuosiksi”, HSY:n erityisasiantuntija Heikki Levola kertoo.

Esimerkiksi Kauniaisissa varantoa riittää lähes 10 vuodeksi, Espoossa lähes kahdeksaksi. Helsinki varanto on hieman runsaat kuusi vuotta.

Postipuisto isoin kerrostalovarannon keskittymä

Asemakaavoitus on asumisen osalta erittäin kerrostalovaltaista. Kerrostalovarannon osuus varannosta on ollut jo pitkään kasvussa pientalovarannon vähentyessä.

Helsingissä kerrostalovarannon määrä on jo lähes kaksinkertainen pientalovarantoon verrattuna. Yhteensä asumisen laskennallinen varanto on hieman kasvanut Helsingissä.

”Helsingin seudun uuden MAL-sopimuksen neuvotteluprosessissa tulee ottaa huomioon asemakaavoituksen kunnianhimoinen tavoiteasettelu, jotta maankäytön suunnittelu antaa asuntotuotannon toteuttamiselle hyvät lähtökohdat jatkossakin”, HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja ja MAL-sopimuksen seurantatietoryhmän puheenjohtaja Irma Karjalainen toteaa tiedotteessa.

Selvästi isoin, uusi kerrostalovarannon keskittymä pääkaupunkiseudulla on Postipuisto, joka sijaitsee Maaliikennekeskukselta vapautuneella alueella Pasilan kaupunginosan pohjoisosassa. Postipuiston asemakaava tuli voimaan vuonna 2018.

Helsingissä isoja kerrostalovarantoja on myös esimerkiksi Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa. Espoossa kerrostalovarannot keskittyvät Länsimetron ja sen jatkeen läheisyyteen, Vermonniittyyn ja Suurpeltoon sekä Vantaalla Kivistöön.

Pientalovaranto on melko tasaisesti jakautunut ympäri pääkaupunkiseutua. Eniten pientalojen rakentamismahdollisuuksia on jäljellä Espoossa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asuntoja on rakennettu huimasti, mutta silti rakennusoikeutta riittää vielä pääkaupunkiseudulla”

Vastaa