Rakennuslehden kysely: Kaavoittajilla vastakkaisia mielipiteitä kaavamääräysten keventämisestä

Näkemysten ääripäässä ovat nämä kaksi Rakennuslehden saamaa vastausta: ”Periaatekaavoituksessa siirretään maankäytön suunnittelua koskevia asioita rakennusvalvonnan ratkaistavaksi”. ”Yleinen kaupunkikehitys ohjaa joustavien kaavojen suuntaan.”