Asunnonostoaikeet ennallaan heinäkuussa – peruskorjausaikeet hienoisessa nousussa

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen miinuksella heinäkuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimuksesta.

Kuva: Anne Kurki

Kuluttajien luottamusindikaattori on heinäkuussa -3,9, kun se oli kesäkuussa -4,6 ja toukokuussa -1,8. Viime vuoden heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,5. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,3.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio Suomen taloudesta on heikentynyt heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Odotus Suomen taloudesta on hyvin pessimistinen. Samalla näkemys kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta on vaisu. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla on keskimääräistä selvästi enemmän heinäkuussa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. heinäkuuta 1050 Suomessa asuvaa henkilöä.

Asunnonostoaikeet ennallaan

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin kesäkuussa. Kotitalouksista 12,8 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 13,1 prosenttia.

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat lisääntyneet hivenen. Tuoreen kyselyn vastaajista 21,3 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 20,7 prosenttia.

Pitkän aikavälin keskiarvot menetetty

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamuksen tutkimista toukokuussa ja vaihtoi samalla tutkimuksen nimen kuluttajabarometrista kuluttajien luottamustutkimukseksi. Tutkimuksessa on tapahtunut useita muutoksia. Kuluttajabarometrin tiedot on kerätty puhelinhaastatteluilla vuodesta 1987 lähtien. Toukokuusta alkaen kuluttajien luottamustutkimus on tehty niin sanotulla yhdistelmätiedonkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella. Myös tutkittavien perusjoukon ikäjakauma on hieman muuttunut, otoskoko hieman pienentynyt ja tietosisältökin on uudistunut.

Näistä muutoksista johtuen tilaston aikasarjat ovat katkenneet, eli niin pitkän aikavälin keskiarvolukemia kuin aiemmin ei ole enää saatavilla.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asunnonostoaikeet ennallaan heinäkuussa – peruskorjausaikeet hienoisessa nousussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat