Rakentamisen konkurssien määrä jatkoi kasvuaan

Rakentamisen lisäksi konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kaupan päätoimialoilla.  Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Consti pyrkii siihen, että käynnissä olevat työmaat saadaan hoidettua myös koronaviruskriisin aikana. Kuvituskuvaa. Kuva: Anne Kurki

Rakentamisessa haettiin tammi-heinäkuussa konkurssiin 324 yritystä, kun vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla luku oli 298. Kasvua oli siis noin 8,7 prosenttia.

Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstön määrä puolestaan kasvoi selvästi yritysten määrää enemmän.

Tämän vuoden tammi-heinäkuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 2 136 työntekijää, kun henkilöiden lukumäärä vuotta aiemmin oli 1 766. Kasvua oli tällöin noin 21 prosenttia.

Kokonaisuutena konkurssit vähenivät

Kokonaisuutena konkurssien määrä väheni tammi-heinäkuussa vuotta aiemmasta. Tammi-heinäkuussa 2019 pantiin vireille 1 539 konkurssia, mikä on 10 konkurssia eli 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 260, mikä on 251 henkeä vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden toimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla.

Konkurssien määrä kasvoi rakentamisen lisäksi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat kuitenkin rakentamisessa.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.

Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen konkurssien määrä jatkoi kasvuaan”

Vastaa