Rakentamisen konkurssit lisääntyivät eri aloista toiseksi eniten vuonna 2021 – myös yrityssaneerausten määrä kasvoi

Rakentamisen toimialalla vireille pantujen konkurssien lukumäärä kasvoi vuonna 2021 verrattuna sekä vuoteen 2020 että vuoteen 2019. Myös yrityssaneerausten määrä lisääntyi rakentamisessa.

Rakentamisen konkurssit vähenivät kesäkuussa

Rakentamisen konkurssien määrä väheni kuluvan vuoden kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan kuukauteen. Alalla pantiin vireille kesäkuussa yhteensä 36 konkurssia, kun vuotta aiemmin luku oli 63. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli yhteensä 161 henkeä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 398. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastoista.