Kemin keskustan kehittäminen käynnistyy

Kemin kaupunki käynnistää keskustan kehittämishankkeen vuorovaikutteisella ja konsulttivetoisella maankäytön suunnittelutyöllä. Kaupunki kutsuu kiinnostuneet toimijat, sijoittajat ja kehittäjät mukaan hankkeeseen.

Kehittämiskohteena ovat Täikön toria ympäröivät korttelit sekä rautatieaseman alue. Tavoitteena on kaupunkimiljöön ja sen palvelutarjonnan parantaminen, matkailun kehittäminen, asuin- ja työpaikkojen lisääminen sekä kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen.

”Vihreä Kemi on arvo, joka toimii myös kehittämishankkeen punaisena lankana. Tulevaisuudessa haluamme olla kestävä, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluita tuottava ja resursseja mahdollisimman vähän kuluttava kaupunki”, kaupungin suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen kertoo tiedotteessa.

Kehittämistyön aikaisesta vuorovaikutuksesta vastaava arkkitehti Aleksi Rastas Muuan oy:stä kertoo, että Täikön tori ja sen lähiympäristö yhtenä tärkeimmistä saapumisen paikoista luovat mielikuvan Kemistä ja toimivat Kemin käyntikorttina.

”Suunnittelualueena paikka on herkkä, ja siksi kehittämisen tulee olla harkittua, hallittua ja strategista toimintaa. Tarkkaa suunnittelualuetta on työn alussa hankala määritellä, mutta kokonaiskuva tulee selviämään työhön liittyvien kumppaneiden kiinnostusten sekä yhdessä määriteltävien tavoitteiden kautta”, Rastas kertoo.

Tehtävän työn tavoitteena on löytää sidosryhmien yhteinen palvelukonsepti, jonka perusteella selvitetään potentiaaliset kehittämisalueet ja niiden tulevaisuuden sisältö uudistettavan torin ympäristössä. Kehittämistyön aikana muotoillaan vetovoimaisia investointimahdollisuuksia, joiden toteutukseen on olemassa taloudelliset realiteetit.

”Emme halua rajoittaa kehittämistä ja konseptia liiaksi, vaan tahdomme luoda vuorovaikutteisen kehittämisprosessin, jonka kautta sekä kemiläiset sidosryhmät että suuremmat sijoittajat pääsevät osallistumaan hankkeeseen ja rakentamaan kokonaiskuvaa yhdessä”, kaupungin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff sanoo.

Asema-alueen osalta yhteistyökumppaniksi on jo liittynyt aseman kiinteistöt omistava Senaatin Asema-alueet oy. Kytkemällä aseman alue osaksi kehittämistyötä ja uudistuvaa toriympäristöä luodaan monipuolisempia, vetovoimaisempia ja kiinnostavampia investointimahdollisuuksia tarjoava suunnitelma.

”Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä”, Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen kertoo.

Kemi tunnetaan voimakkaasti kasvavana matkailukohteena. Sen johdosta majoituspalveluiden tarve on kasvanut – ja jatkaa kasvuaan yhä. Toriympäristö mahdollistaa myös hotellien rakentamisen keskeiselle paikalle rautatieaseman ja palveluiden läheisyyteen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kemin keskustan kehittäminen käynnistyy”

Vastaa