Väitöstutkimus: Syvä yhteistyö parantaa suunnitelmien laatua rakennushankkeissa

Aktiivisesti johdettu yhteistyö käyttäjien ja rakennusalan ammattilaisten välillä parantaa laatua.

Eri osapuolten välisen yhteistyön syventäminen on oleellinen osa rakennushankkeiden laadun ja tuottavuuden parantamista, mutta kenen vastuulla on johtaa yhteistyön syventämistä ja millä keinoilla?

Tampereen yliopiston rakentamistalouden yliopisto-opettaja DI Jussi Savolainen perehtyi marraskuussa tarkastettavassa väitöskirjassaan syvän yhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Rakennushankkeiden johtamisessa on viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostuttu yhteistyöurakkamuotojen, kuten allianssinurakoinnin hyödyntämisestä. Yhteistyöurakkamuodot nähdään usein keinona lyhentää aikataulua ja pitää kiinni kustannustavoitteista laadusta tinkimättä.

Savolaisen väitöskirja ”Managing Collaborative Design Processes in Construction Projects” tuo uutta tietoa käyttöarvotiedon hyödyntämiseen. Siinä missä yhteistyötä on perinteisesti tarkasteltu kustannushallinnan ja hukan poiston näkökulmasta, Savolainen selittää yhteistyön merkitystä arvon luonnin näkökulmasta.

”Yhteistyön merkitys kustannusten säästämisessä on kyllä tärkeää, mutta se, miten yhteistyön avulla voidaan asettaa tavoitteet korkealle ja saavuttaa ne käytössä olevalla budjetilla, on vielä mielenkiintoisempaa”, Savolainen toteaa tutkimukseen liittyvistä motiiveistaan.

Tutkimuksen mukaan aktiivisesti johdettu yhteistyö rakennuksen käyttäjien ja rakennusalan ammattilaisten välillä johtaa oikea-aikaiseen päätöksentekoon ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

”Tietovirta asiakastarpeista ei liiku ainoastaan asiakkaalta rakentajalle päin vaan rakentajien asiakkaalle antama palaute ohjaa merkittävästi sitä, mihin tarpeisiinsa asiakas keskittyy”, Savolainen sanoo.

Savolainen tutki kuutta oppimisympäristöihin liittyvää tilamuutosprojektia, joissa kokeiltiin erilaisia suunnitteluyhteistyön toimintatapoja. Tuloksena syntyi käyttöarvokeskeisen suunnittelun logiikka, joka opastaa asiakaslähtöisen arvotiedon hankkimista ja hyödyntämistä suunnitteluprosessissa.

Tulokset varmennettiin tutkimalla suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten yhteyttä asiakastyytyväisyyteen.

”Käyttäjäarvokeskeinen suunnittelulogiikka auttaa rakennushankkeen avainhenkilöitä ymmärtämään, millaisiin asioihin rakennushankkeessa on keskityttävä, mikäli halutaan edistää asiakasarvon luomista. Näitä asioita ovat esimerkiksi oikeantyyppisten tiedonmurusten etsiminen eri asiakkaan kanssa käydystä vuorovaikutuksesta sekä oikeanlaisten tietoa käsittelevien toimenpiteiden valitseminen.”

Väitöskirjaan voi tutustua täällä.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Väitöstutkimus: Syvä yhteistyö parantaa suunnitelmien laatua rakennushankkeissa”

Vastaa