Väitös: Kuntien asiantuntijat pitävät puukerrostalorakentamista betonia parempana kunnan brändille – betonirakentaminen koetaan edullisemmaksi

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan kuntatason asiantuntijoiden mielestä puukerrostalorakentamiseen liittyy sekä mahdollisuuksia että esteitä. Kun puurakentamista verrataan betoniin, molemmissa koetaan olevan omat etunsa.

Paimion parantola ei syntynyt vain Aallon muotoilulla – arkkitehtuuriin vaikuttivat monet eri toimijat

Arkkitehti, kuvataiteen maisteri Marianna Heikinheimo tarkastelee Paimion parantolan rakennusprosessia arkkitehtuurin historian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Architechture and Technology: Alvar Aalto’s Paimio Sanatorium. Tutkimus paljastaa, että Paimion parantolan arkkitehtuuriin vaikuttivat useat eri toimijat.