Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

Kiinteän yhteyden valmistuessa se korvaa nykyisen lauttaliikenteen ja talviaikaisen jäätien mahdollistaen ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöinnin Hailuodon saareen ja saaresta mantereelle.

Avin mukaan hankkeen rakentamisaikana  ilmenee paikallista veden samentumista, joka heikentää tilapäisesti  lähialueen ekologisia olosuhteita. Myös kalastaminen vaikeutuu rakentamisen aikana. Pysyvät vesiympäristön muutokset kohdistuvat rakentamisalueille ja niiden välittömään läheisyyteen.

Muun muassa pohja- ja virtausolosuhteet muuttuvat. Lisäksi siltojen ja penkereen rakentaminen muuttaa maisemakuvaa pysyvästi. Hankkeesta ei kuitenkaan aiheudu pysyvää haittaa hankealueen ulkopuolisille rantakiinteistöille tai rantojen käytölle, todetaan Avin lausunnossa.

Hanke ei Avin mukaan todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi hankealueelle sijoittuvat Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Avin päätökseen voi hakea muutosta valitusteitse Vaasan hallinto-oikeudelta 19.3.2020 saakka.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Hailuodon pengertielle ja silloille vesilupa”

  1. Tuo silta voi olla Hailuodon kehitykselle hyvä asia. Maareitti pohjoisen Suomen suurimpaan saareen Hailuotoon tulee nopeammin sillan rakentamisen kautta kuin 9 mm vuodessa tapahtuvan maan kohoamisen etenemistä odotellessa. Pääsevät Hailuodossa oleilevatkin mm. lyhyemmällä vasteajalla ambulanssien ja muun pelastustoimen toiminta-alueen piiriin. Monien sairauskohtausten ja onnettomuuksien hoidossa nopea hoitoonpääsy on hoidon onnistumisen kannalta keskeinen asia. Muutkin palvelut saavuttavat Hailuodon sillan myötä aiempaa paremmin, ja sieltä on helpompi tehdä työmatkoja esim. Ouluun.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat