Allianssi otettiin avuksi infran kustannushallintaan

Väyläviraston ja kuuden suurimman kaupungin tilaajayhteenliittymä kilpailutti infrahankkeiden kustannustenhallintajärjestelmän kehittämisen allianssimallilla. Kisan voittaneeseen Ihku-allianssiin kuuluvat Ramboll, Mittaviiva, Civilpoint ja Solita.

Infratöiden kustannusten arviointi on usein vaikeaa.

Tavoitteena on tuottaa järjestelmä, jonka avulla hankkeen suunnitteluprosessin aikana pystytään reaaliaikaisesti arvioimaan toteutusratkaisujen kustannusvaikutuksia ja -riskejä.

Julkisten infrahankkeiden kustannusarviot poikkeavat varsin usein lopulta toteutuvista kustannuksista. Tämä johtuu usein siitä, että budjetointi perustuu yleensä karkeisiin esisuunnitteluvaiheen lähtötietoihin, joita ei ole välttämättä päivitetty.

Mallinnus avuksi määrälaskentaan

Tietomallinnus tarjoaa tilanteen parantamiseen hyvät mahdollisuudet. Muun muassa tämä on otettu huomioon, kun infrahankkeiden kustannustenhallintajärjestelmät kilpailutettiin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Edellisen kymmenvuotiskauden alussa mallinnus oli vielä harvinaista infrahankkeiden suunnittelussa. Nyt tilanne on toinen: mallinnuksen käyttö on itsestään selvä vaatimus kaikissa merkittävissä infrahankkeissa. Toinen merkittävä muutos on uusien toteutusmuotojen, erityisesti allianssimallin yleistyminen.

”Kun sopimuskausi päättyi, laajensimme kilpailutettavaa kokonaisuutta tukemaan paremmin kustannusohjausprosessin ja toiminnallisen sisällön kehittämistä”, Väyläviraston kehittämispäällikkö Ari Huomo sanoo.

Väylävirasto halusi myös edistää avoimuutta ja maksimoida tietomallinnuksen hyödyntämisen koko infra-alan hyväksi.

Kun Väyläviraston sekä muiden Ihku-allianssin tilaajaorganisaatioiden Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän investoinnit lasketaan yhteen, tulee Suomen julkisesta infrarakennuttamisesta näin katetuksi noin 80 prosenttia.

Läpinäkyvä ja helppokäyttöinen

Ihku-allianssin projektipäällikkö Timo Ruoho pitää tärkeänä, että sopimuskaudella saavutettava edistyminen kustannuslaskennan tarkkuudessa auttaa koko infra-alaa. Tämä tulee hänen mukaansa varmistetuksi juuri sillä, että järjestelmä on avoin ja tilaajan hallinnassa.

”Alkuvaiheessa etenkin suunnitteluvaiheen kustannuslaskenta hyötyy tehtävästä kehittämistyöstä. Pidämme kuitenkin toivottavana ja todennäköisenäkin, että myöhemmin myös urakointi ja kunnossapito hyötyvät allianssin työn tuloksista”, Ruoho sanoo.

Ari Huomo arvioi, että Ihkulla on annettavaa urakoitsijoille erityisesti hankkeiden kilpailutusvaiheessa.

”Määräluettelot ja tieto kustannusarvion koostumuksesta saattaisivat helpottaa tarjousten tekemistä ja pienentää riskivarauksia”, hän sanoo.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Allianssi otettiin avuksi infran kustannushallintaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat