Satoja tunteja ravintolaa Vantaalla remontoinut mies riiteli vuosia oikeudessa, koska hänelle ei haluttu maksaa lainkaan palkkaa

Oikeudessa ratkottiin, oliko rakennusmiehen ja ravintolayhtiön välille syntynyt suullinen työsopimus. Käräjäoikeus katsoi aiemmin, että mitään sopimusta ei ollut. Helsingin hovioikeus päätyi torstaina erilaiseen lopputulokseen.

Satoja tunteja ravintolaa Vantaalla remontoinut mies joutui käymään läpi vuosien oikeustaistelun, ja vasta sen jälkeen tuli päätös, että hänelle pitää maksaa palkkaa.

Riita koski sitä, täyttyivätkö tapauksessa työsuhteen tunnusmerkit ja oliko rakennusmiehen ja ravintolayhtiön välille syntynyt suullinen työsopimus. Mies remontoi ravintolaa touko–heinäkuussa 2016.

Elantonsa edestä oikeudessa taistellut mies kertoi hovioikeudessa, että yhtiön omistajakaksikko oli pyytänyt häntä katsomaan ravintolatilaa, joka oli päätetty uudistaa. Miehen mukaan omistajien kanssa myös sovittiin suullisesti, että hän tekee remontin ja työstä maksetaan palkkaa 15 euroa tunnilta.

Rakennusmies kertoi saaneensa omistajilta sen jälkeen päivittäin työtehtäviä, jotka hän myös hoiti. Omistajakaksikko kävi vähintään 3–4 kertaa viikossa seuraamassa miehen työskentelyä, minkä lisäksi he saivat ja hyväksyivät suoritetuista työtehtävistä laaditun tuntilistan.

Mies remontoi ravintolaa 300 tunnin ajan. Palkkasaatavien määräksi tuli näin ollen 4 500 euroa.

Ravintolayhtiö ei yllättäen suostunut maksamaan remontin jälkeen mitään. Omistajien mukaan mitään työsopimusta ei ollut tehty.

Satoja tunteja ravintolaa remontoinut mies oli luonnollisesti toista mieltä.

”Työsopimus oli tehty suullisesti siten, että tilaisuudessa olivat olleet läsnä yhtiön edustajat, tai ainakin yhtiö oli hiljaisesti hyväksynyt työsopimuksen, koska yhtiö oli sallinut [rakennusmiehen] työskentelyn kohteessa”, julkisissa oikeudenkäyntiasiakirjoissa kerrotaan.

Lain mukaan työsopimuksen voi tehdä vapaamuotoisesti ja joissakin tapauksissa työsuhde voi syntyä myös hiljaisella sopimuksella.

”Jos työnantaja sallii työntekijän työskentelemisen ilman nimenomaista sopimusta siten, että työ tehdään työnantajan lukuun, työsopimuksen katsotaan syntyneen hiljaisesti”, Helsingin hovioikeus nostaa esiin torstaina antamassaan tuomiossa.

Ravintolatyömaalla oli hovioikeuden mukaan syntynyt työsopimus, vaikka allekirjoituksilla ei sellaista sinetöitykään.

”Edellä esitetyin perustein hovioikeus näyttöä kokonaisuutena arvioituaan katsoo, toisin kuin käräjäoikeus, että työsopimuslain 1 luvun 1 pykälän mukaiset työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. [Rakennusmiehen] ja yhtiön välille on siten syntynyt suullinen työsopimus, ja [rakennusmies] on ollut työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa yhtiöön ajalla 23.5.–6.7.2016.”

Hovioikeus katsoo, että mitään aihetta epäillä rakennusmiehen kertomaa sovitusta tuntipalkasta, työtuntien määrästä ja auton käytöstä sovitusta korvauksesta ei ilmennyt. Näin ollen ravintolan omistajien pitää maksaa hänelle palkkaa 4 500 euroa, kilometrikorvauksia yli 500 euroa, lomakorvauksia 480 euroa ja odotusajan palkkaa 720 euroa. Päälle tulee vielä viivästyskorko heinäkuusta 2016 lähtien.

Rakennustyöt maksamatta jättänyt yritys on sittemmin poistettu kaupparekisteristä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Satoja tunteja ravintolaa Vantaalla remontoinut mies riiteli vuosia oikeudessa, koska hänelle ei haluttu maksaa lainkaan palkkaa”

Vastaa