Kokeile kuukausi maksutta

Valtioneuvoston tutkimus: Tuulivoiman infraäänellä ei todettuja terveysvaikutuksia

Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua.

Kuva: NCC

Infraäänen vaikutusta selvitettiin tutkimuksessa kattavasti äänen pitkäaikaismittauksen, tuulivoima-alueille suunnattujen kyselytutkimusten sekä kuuntelukokeiden avulla.

Tuulivoima-alueella toteutetun kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa oireiden kokemisen yleisyys.

Alueilla, joilla tiedettiin olevan eniten asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen liittämää oireilua, oireet olivat melko yleisiä (15 %) lähellä tuulivoimaloita (≤ 2,5 km) ja harvinaisempia (5 %) koko tutkimusalueella (≤ 20 km).

Kolmasosa tuulivoimaloiden infraääneen oireitaan liittävistä luokitteli oireensa vakaviksi ja oireiden kirjo oli hyvin laaja. Heillä oli yleisemmin kroonisia sairauksia sekä toiminnallisia oireita ja häiriöitä, ja he kokivat tuulivoimalat yleisemmin häiritseviksi ja pitivät tuulivoimaloita yleisemmin terveysriskinä kuin henkilöt, jotka eivät liittäneet oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

Mittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöä äänenpainetasojen osalta kaupunkimaiseen suuntaan.

Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni asunnoissa oli hyvin pientaajuista, alle 2 Hz. Mittauksia tehtiin yhteensä 308 päivää kahdella eri alueella, joissa tuulivoimalat olivat nimellistehoiltaan 3–3,3 MW. Asunnoissa keskiäänitasot infraäänitaajuuksilla olivat 67–75 dB ja suurin 10 minuutin keskiäänitaso oli 102 dB. Infraäänen havaitsemiskynnys on yksilöllinen, mutta tunnetut havaitsemiskynnykset ulottuvat vain taajuuteen 4 Hz (kynnys 107 dB).

Tuulivoiman infraäänen vaikutuksia tutkittiin myös soittamalla tuulivoima-alueilla tallennettua infraääntä kahdelle eri testiryhmälle, joista toiset olivat ilmoittaneet kokevansa tuulivoimaloiden lähellä terveyshaittaa, toiset eivät.

Laboratoriossa toteutettujen kuuntelukokeiden tulosten mukaan koehenkilöt eivät pystyneet havaitsemaan infraääntä ääninäytteissä eikä infraääni vaikuttanut koettuun äänen häiritsevyyteen. Fysiologisissa mittauksissa ei myöskään havaittu eroa stressi-indikaattoreissa eri ryhmien tai ääninäytteiden välillä.

Vaikka osa tuulivoima-alueiden lähiasukkaista yhdisti kyselytutkimuksessa tuulivoimalat oireisiinsa, tutkimustulokset eivät tue väitteitä siitä, että tuulivoiman infraääni aiheuttaisi terveyshaittaa.

”On hienoa, että tuulivoimaloiden äänen vaikutusta terveyteen on tutkittu monipuolisesti meillä Suomessa, ja että tutkimustulokset vahvistavat aiempia tieteellisten tutkimusten tuloksia siitä, ettei tuulivoiman infraäänellä ole vaikutuksia terveyteen. Tutkimuksen johtopäätöksissäkin esiin nostettu laadukas, lähiasukkaat huomioiva hankekehitys on avainasemassa tuulivoimahankkeiden suunnittelussa jatkossakin”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Hanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet.

Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Valtioneuvoston tutkimus: Tuulivoiman infraäänellä ei todettuja terveysvaikutuksia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat