Rakennuskonevuokrauksen määrään ennustetaan edelleen lievää kasvua

Rakennuskonevuokrauksen määrä kasvaa lievästi vielä tänä vuonna, ennustaa rakennusalan asiantuntijayritys Forecon. Sen arvio on kuitenkin heikentynyt selvästi joulukuun ennusteeseen verrattuna.

Rakennuskoneiden vuokrakysynnän jatkuminen hyvänä on myönteinen poikkeus tässä suhdannetilanteessa, jossa hyvin monien toimialojen volyymi ja liikevaihto ovat laskevia. Kasvu tulee toimitilojen uudistalonrakentamisesta, jonka vuokramarkkinat kasvavat 8 prosenttia. Kasvua on eniten sairaaloiden, kokoontumisrakennusten, koulujen, teollisuuden ja toimistojen rakentamisessa. Toimitilarakentamisen siirtyminen rakentamisen veturiksi tukee voimakkaasti konevuokrausta, koska koneiden käyttö niiden rakentamisessa on suurempaa kuin esimerkiksi asuntorakentamisessa.

Eniten konevuokraus vähenee kerrostalorakentamisessa. Koko uudistalonrakentamisen konevuokramarkkina kasvaa tänä vuonna yhden prosentin mutta vähenee ensi vuonna 10 prosenttia.

Kaikki vuokrasektorit huomioiden rakennuskoneiden ja -kaluston vuokravolyymi kasvaa tänä vuonna prosentin (joulukuun ennuste +5 prosenttia). Muutokseen vaikuttaa osin myös Porvoon jalostamon huoltoseisokin aiheuttaman suuren konekysynnän lykkääntyminen pääosin ensi vuoteen. Rakennuskoneitahan käyttää rakentamisen ohella myös esimerkiksi teollisuus.

Vuonna 2021 koko konevuokramarkkina pienenee 2–5 prosenttia. Keskeinen syy on uusien hankkeiden käynnistymisen vähentyminen. Epidemian rajoitusten jatkuminen ja luottamuksen palautumisen viive syksyyn voivat suurentaa ensi vuoden laskuvauhtia yli 5 prosenttiin. Siihen kannattaa myös varautua.

Vuokrakoneiden käyttö korjausrakentamisessa kasvaa sekä tänä että ensi vuonna. Koronakriisi vaikuttaa korjauskysyntään osin ylös- ja osin alaspäin, mutta kokonaisvaikutus on negatiivinen.

Korjaaminen on painottunut ammattimaiseen toimintaan, mutta nyt ennakoidaan myös kuluttajien vuokrakysynnän kasvavan. Kuluttajien remontointiaktiivisuuden kasvu on näkynyt muun muassa rautakaupan myynnissä ja kuluttajien remontointiaikomuksissa. Kuluttajakorjaamisen piristyminen kasvattaa jonkin verran koneiden vuokrakysyntää.

Toisaalta korjaushankkeiden käynnistämiseen tulee viivästymiä eikä osalle työmaista ole pääsyä. Suuri osa korjauksista kyetään kuitenkin tekemään tiloissa, joissa ei ole asukkaita tai muita tilankäyttäjiä ja niissä aktiivisuus voi jopa lisääntyä. Kotitalousvähennyksen nostaminen on esillä mahdollisena elvytystoimena.

Rakennuskonevuokraus muille aloille on myös pienessä kasvussa. Porvoon jalostamon suurseisokin vaikutus kasvuun on merkittävä erityisesti ensi vuonna.

Rakentamisessa käytetään aiempaa enemmän sääsuojia sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Telineiden ja suojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuskonevuokrauksen määrään ennustetaan edelleen lievää kasvua”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat