Kokeile kuukausi maksutta

Jyväskylän kaupunki toteuttaa liito-oraville omia liikennejärjestelyitä

Jyväskylään Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien risteykseen rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Sen työmaa-alue katkaisee liito-oravan tunnistetun puustoisen kulkuyhteyden Hippoksen ja Sairaalanmäen välillä.

Kuva: Touho Häkkinen / Jyväskylän kaupunki

Alueen liito-oravaliikenteen sujuvuuden takaamiseksi kaupunki pystyttää työmaa-alueelle liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita, joita siirretään töiden etenemisen mukaan. Hyppypuina käytetään katualueelta työmaa-aikaisen kiertotien alta kaadettavia puunrunkoja, jotka tarjoavat liito-oravalle yleisemmin käytettyä valaisinpylvästä paremman pidon. Toimenpiteet eivät ulotu suojelualueelle. Hyppypuut tulevat säilymään alueella vielä rakennustyömaan valmistuttua niin pitkään, kunnes uusi istutettu puusto on kasvanut tarpeeksi isoksi liito-oravaliikenteen tarpeisiin.

Hyppypuiksi sijoitetaan kolme puunrunkoa ja niitä siirretään työmaan edetessä liito-oravaliikenteen näkökulmasta oleellisiin paikkoihin. Tällä tavoin liito-oravien liitomatka pysyy kohtuullisena. Lähtökohtana on, että nämäkin liikennejärjestelyt hoidetaan hyvin.

Liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen mahdollistaa esimerkiksi myöhemmin kesällä omaa elinpiiriään etsivien poikasten liikkumisen alueelta toiselle. Liito-oravat liikkuvat alueelta toiselle myös etsiessään ravintoa, uutta pesää tai keväistä parittelukumppania. Lajin kulkuyhteyksien säilyttäminen on elinympäristöjen säästämisen ohella tärkeä osa liito-oravan suojelua kaupunkialueilla.

Liito-oravien kulkuyhteydet kaupungeissa

Liito-oravat liikkuvat yleensä hämärän aikaan. Ne voivat liitää ilmassa pitkiäkin matkoja. Kahden puun välinen liito voi olla hyvinkin pituudeltaan 20-40 metriä, ja vielä tätäkin pidempiä liitoja on havaittu.

Liito-oravan kulkuyhteydet kaupungeissa muodostuvat vaihtelevasti joko leveistä metsäisistä käytävistä tai joskus jopa yksittäisten puiden muodostamasta puurivistä. Liito-oravan kulkuyhteyksiä tunnistetaan ja turvataan asemakaavoja laadittaessa ja erilaisia hankkeita toteutettaessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jyväskylän kaupunki toteuttaa liito-oraville omia liikennejärjestelyitä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat