Kokeile kuukausi maksutta

Näin toimitusjohtajien ansiot suhteutuvat työntekijöiden palkkoihin – Koneen Henrik Ehrnrooth tienaa kolmessa päivässä yhtiönsä työntekijän vuosipalkan

Rakennus- ja kiinteistöalan julkisista osakeyhtiöistä osa näyttäisi arvostavan toimitusjohtajansa työpanoksen monikymmenkertaiseksi keskimääräiseen työntekijäänsä verrattuna, kun vertaa johtajille maksettuja palkkoja ja palkkioita henkilöstön keskipalkkoihin.

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth. Kuva: Kone

Yhtiöiden välillä on kuitenkin huimat erot. Toisessa äärilaidassa on Kone, jonka toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth vastaa palkkioidensa perusteella 83:a yhtiön työntekijää ja tienaa kolmessa työpäivässä saman verran kuin työntekijä vuodessa. Sen sijaan Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen ansaitsee vain 2,2-kertaisesti muuhun henkilöstöön nähden.

Vertailumme yhtiöissä toimitusjohtajan palkitsemisen ja muun henkilöstön keskipalkan suhdeluvun mediaani on 13,2. Kauppalehden toukokuisen uutisen mukaan kaikissa Helsingin pörssin yhtiöissä toimitusjohtaja tienaa keskimäärin noin yhdeksän työntekijän edestä.

Kerroimme toimitusjohtajien palkoista erillisessä jutussa jo aiemmin, joten emme käy niitä enää tässä tarkemmin läpi. Toimitusjohtajien palkkoja koskeva juttu löytyy tästä.

Halpatuotanto näkyy

Sen lisäksi, että toimitusjohtajien palkoissa on huimia eroja, myös henkilöstön keskipalkoissa näyttää olevan yllättävänkin suuria eroja. Parhaan palkkatason Hoivatiloilla keskipalkka on noin 2,8-kertainen kehnoimpien palkkojen Tikkurilaan verrattuna.

Yksi palkkatasoon vaikuttava tekijä on henkilöstön maantieteellisessä jakaumassa. Puolella tämän vertailun yhtiöistä käytännössä koko henkilöstö on Suomessa, eli ne eivät saa lainkaan etua halvoista työvoimakustannuksista.

Sen sijaan esimerkiksi Koneella on tehtaita kalliimman kustannustason Euroopan ja Yhdysvaltojen ohella Intian, Kiinan ja Meksikon kaltaisissa halpatuotantomaissa. Vuoden 2019 lopussa konsernin lähes 60000 hengen henkilöstöstä lähes puolet työskenteli Aasian ja Tyynenmeren alueella. Mitenkään erityisen alhainen Koneen noin 45500 euron keskipalkka ei silti ole.

Myös maalivalmistaja Tikkurilalla on kosolti tuotantoa halpojen kustannusten Venäjällä, Puolassa, Virossa ja Kazakstanissa. Tikkurilan viime vuoden keskimääräisestä 2713 työntekijän määrästä vain 548 henkeä oli Suomessa. Tikkurilan keskipalkka oli vain noin 28300 euroa.

Rakennusyhtiöistä myös YIT:n henkilöstöstä melko suuri osa on halvempien palkkojen Venäjällä ja CEE-maissa. Viime vuoden lopussa näissä maissa työskenteli noin 38 prosenttia yhtiön henkilöstöstä. Tämä selittää YIT:n suomalaisittain melko alhaista noin 36100 euron keskipalkkaa.

Kokokin vaikuttaa

Myös yhtiön koolla on merkitystä. Yleensä toimitusjohtajille maksetut palkat korreloivat yhtiön koon kanssa, mutta henkilöstön palkat eivät välttämättä kasva samalla tavalla yrityksen kokoluokan mukana. Toisaalta hyvin pienessä organisaatiossa muutamat todella kovapalkkaiset nostavat koko henkilöstön keskipalkkaa.

Esimerkiksi Hoivatilojen henkilöstömäärä on vain 20 ja johtoryhmään kuuluu peräti seitsemän henkeä. Yhtiön henkilöstön keskiansiot olivatkin selvästi suurimmat viime vuonna nousten lähes 80000 euroon. Tästä on poistettu toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot.

Investors House on sikäli hieman vastaava tapaus kuin Hoivatilat, että organisaation henkilöstömäärä on 22 ja johtoryhmän koko viisi henkeä. Roinisen lisäksi muut neljä johtoryhmän jäsentä saivat viime vuonna keskimäärin suunnilleen saman verran palkkaa kuin toimitusjohtajakin. Johtoryhmän palkkiot nostavat yrityksen keskipalkkaa, joka oli vertailun kolmanneksi korkein mutta jäi silti reippaasti Hoivatiloista.

Myös henkilöstön rakenteella on suuri merkitys keskipalkan kannalta. Esimerkiksi Tikkurilalla ja Harvialla on paljon matalapalkkaista tehdashenkilöstöä, kun vaikkapa Citycon on pitkälti asiantuntijaorganisaatio. Cityconin keskipalkka oli toiseksi korkein, lähes 67500 euroa. Sen organisaatio on selvästi Hoivatiloja ja Investors Housea suurempi, sillä kauppakeskussijoitusyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli viime vuonna 240.

Rakennusliikkeillä paljon toimihenkilöitä

Rakennusyhtiöissä ehkä yllättävänkin suuri osa henkilöstöstä on toimihenkilöitä, joilla pääsääntöisesti on työntekijöitä paremmat palkat. Voisi olettaa, että esimerkiksi monia moduulitehtaita omistavassa Lehto Groupissa matalapalkkaisten tehdastyöntekijöiden osuus olisi suuri. Kuitenkin toimihenkilöitä oli viime vuonna niukasti enemmän, keskimäärin 742, kun työntekijöitä oli 712.

Korjausrakentaja Constillakin toimihenkilöiden osuus keskimääräisestä henkilöstömäärästä oli melko korkea 42 prosenttia. Vuosikertomuksen mukaan suurin osa yhtiön toimihenkilöistä kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden pitäisi sisältyä keskipalkkalukemaan.

Vertailumme lähteinä on käytetty julkisten osakeyhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksiä, vuosikertomuksia sekä tilinpäätöstiedotteita. Henkilöstön keskipalkka on saatu jakamalla yhtiön koko vuoden palkkasumma keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

Vertailun ainoana yhtiönä Kone ei ilmoittanut vuosikertomuksessaan koko konsernin henkilöstön palkkasummaa vaan ainoastaan henkilöstökulut, jotka sisältävät myös henkilöstösivukulut ja eläkemaksut. Emoyhtiön osalta Kone kuitenkin ilmoitti sekä henkilöstökulut että palkkasumman. Tässä vertailussa koko konsernin palkkasumma on estimoitu kertomalla henkilöstökulut emoyhtiön henkilöstökulujen ja palkkasumman osamäärällä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Näin toimitusjohtajien ansiot suhteutuvat työntekijöiden palkkoihin – Koneen Henrik Ehrnrooth tienaa kolmessa päivässä yhtiönsä työntekijän vuosipalkan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat