Savonlinnan teknologiapuistoon suunnitellaan yli 16 miljoonan euron laboratoriota puurakentamiselle

Savonlinnan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk allekirjoittivat 11. kesäkuuta aiesopimuksen teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion rakentamisesta teknologiapuisto Nohevaan.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Valjus oy/Savonlinnan kaupunki

Investointi on kokonaisuudessaan 16,2 miljoonaa euroa. Se koostuu kolmesta osa-alueesta: rakennusinvestointi 9,5 miljoonaa euroa, laboratoriolaitteistot 2,7 miljoonaa euroa ja kehittämishanke laboratoriohakkeen edistämiseksi 4 miljoonaa euroa.

Toteutuessaan laboratorio vahvistaa alan innovaatiotoimintaa sekä tukee yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Hanke vahvistaa myös teollisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen osaamista sekä toteuttaa maan hallituksen asettamia ilmastonmuutoksen torjunnan, hiilineutraalisuuden ja puurakentamisen lisäämisen tavoitteita.

Massiivipuu- ja hybridirakentamisen testauslaboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioon on tulossa täyden mittakaavan säätestauslaitteisto muun muassa puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Osaksi kokonaisuutta on suunnitteilla myös puitteet prosessiautomaatiolaboratoriolle.

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus maanjäristystestauslaitteiston toteuttamiselle tulevaisuudessa. Testauskokonaisuus mahdollistaisi kokonaan uusien alan innovaatioiden tuotekehitysaikaisen ja jatkossa myös sertifiointitestauksen. Testausympäristö tukee alan kasvua paitsi puurakenteiden, myös puu- ja betonirakenteita yhdistävien hybridirakenteiden testauksessa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä.

”Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin muun muassa standardien kehittämisen avulla”, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo tiedotteessa.

Hankkeen arvioidaan tuovan välittömästi noin 25–30 uutta työpaikkaa Savonlinnan talousalueelle sekä välillisesti kymmeniä muita työpaikkoja alan teollisuuteen vahvistaen siten koko Kaakkois-Suomen alueen elinkeinoelämää. Lisäksi hanke tukee erityisesti puurakentamisen insinöörikoulutusta Savonlinnassa ja luo pohjaa yliopistoyhteistyölle tarjoamalla modernin testaus- ja tutkimusympäristön.

Kaupungin ja Xamkin yhteisenä tavoitteena on jatkaa välittömästi valmisteluita, joilla mahdollistetaan hankekokonaisuuden toteutuminen. Toteutuakseen hanke tarvitsee maakuntaliiton ja valtion rahoituksen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Savonlinnan teknologiapuistoon suunnitellaan yli 16 miljoonan euron laboratoriota puurakentamiselle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat