Tarkat suunnitelmat kiristävät hermoja puurakentamisessa – ”Todennäköisesti kunta ei tule saamaan yhtään tarjousta”

Miksi kunnat eivät joskus saa edes yhtä tarjousta puukohteisiinsa? Alan teollisuuden mukaan tarjouspyynnöissä puurakennushankkeiden toteutus määritellään aivan liian tarkasti.

Väitös: Kuntien asiantuntijat pitävät puukerrostalorakentamista betonia parempana kunnan brändille – betonirakentaminen koetaan edullisemmaksi

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan kuntatason asiantuntijoiden mielestä puukerrostalorakentamiseen liittyy sekä mahdollisuuksia että esteitä. Kun puurakentamista verrataan betoniin, molemmissa koetaan olevan omat etunsa.