Kokeile kuukausi maksutta

Miten Helsingin Eteläsatamaa pitäisi kehittää? Kaupungin tilaamat konsulttiselvitykset valmistuivat

LOCI maisema-arkkitehtien ja JKMM arkkitehtien sekä Rambollin suunnitelmien lähtökohtana on oletettu satamatoimintojen säilyvän pääosin nykyisellään ja uutta maankäyttöä on yhteensovitettu sataman toimintaan.

Uutta design- ja arkkitehtuurimuseota on soviteltu muun muassa Eteläsatamaan. Kuva: Helsingin kaupunki
Kuuntele juttu

Eteläsataman lahti on yksi Helsingin keskeisimmistä historiallisista ranta-alueista ja on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa.

Alueen jatkosuunnittelun tueksi on nyt valmistunut kaksi Helsingin kaupungin tilaamaa konsulttiselvitystä. Ne ovat LOCI maisema-arkkitehtien ja JKMM arkkitehtien laatima ”Eteläsataman lahden maisemallinen tilavaraus- ja periaatesuunnitelma” sekä Rambollin laatima ”Eteläsataman lahden alustava teknisten tilavarausten ja toteuttamistavan periaatesuunnitelma”.

Molemmissa töissä on lähtökohtana oletettu satamatoimintojen säilyvän pääosin nykyisellään ja uutta maankäyttöä on yhteensovitettu sataman toimintaan. Selvityksissä on kartoitettu erilaisia reunaehtoja ja mahdollisia periaateratkaisuja jatkosuunnittelun ohjaukseen ja arvioimiseen.

Suunnittelualue on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joista kustakin on tutkittu kaksi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa. Esitetyt suunnittelun periaateratkaisut ja kustannusarviot ovat viitteellisiä ja täsmentyvät jatkossa tehtävien alueen suunnitteluratkaisujen sekä toteutuslaajuuden ja –aikataulujen myötä.

Osa-alueet ovat Makasiiniranta ja Olympiaranta, Katajanokanlaituri sekä Katajanokanranta. Lisäksi Eteläsataman lahteen rajautuu Kauppatori, johon on myös käynnistetty asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen. Siitä on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma maaliskuussa 2018.

Makasiinirannan ja Olympiarannan osalta tärkeä jatkosuunnitteluohje liittyy rakennusmassojen sommitteluun, sisältäen mahdollisen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon. Alueen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon Tähtitorninvuoren näkymät Kauppatorille ja merelle, Tähtitorninvuoren siluetti osana kaupungin merijulkisivua, Tuomiokirkon merkitys näkymien päätteenä sekä Laivasillankadun katutilan jaksotus ja näkymät merelle.

Katajanokanlaiturilla puolestaan tavoitellaan julkisen jalankulkuyhteyden ja rantaa aktivoivien toimintojen saamista nykyistä lähemmäksi rantaa. Katajanokanrannassa suunnittelun tavoitteina on ollut julkisen kävelyreitin säilyttäminen rannassa, viheralueen mahdollisimman laaja säilyttäminen tai korvaaminen muilla ratkaisuilla sekä maisemallisesti toimiva kokonaisvaltainen tulvasuojausratkaisu.

Suunnitteluprosessin aikana on noussut tarve tarkastella lisäksi maankäyttövaihtoehtoa, jossa Makasiinirannan ja Olympiarannan rekkaliikenne poistuisi alueelta. Tämän vaihtoehdon selvityksen valmistuminen ajoittuu syksyyn 2020 ja täydentää osaltaan nyt julkaistuja raportteja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Miten Helsingin Eteläsatamaa pitäisi kehittää? Kaupungin tilaamat konsulttiselvitykset valmistuivat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat