Miten Helsingin Eteläsatamaa pitäisi kehittää? Kaupungin tilaamat konsulttiselvitykset valmistuivat

LOCI maisema-arkkitehtien ja JKMM arkkitehtien sekä Rambollin suunnitelmien lähtökohtana on oletettu satamatoimintojen säilyvän pääosin nykyisellään ja uutta maankäyttöä on yhteensovitettu sataman toimintaan.