Valtioneuvosto tukee rakennusalan työllisyyttä – Korkotuettua asuntotuotantoa edistetään

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden kasvattamisella pyritään varmistamaan, että koronakriisin akuutin vaiheen aikana suunnitellaan ja käynnistetään myös uusia asuntokohteita.

Hallitus haluaa lisää kohtuuhintaisia asuntoja.

Valtioneuvosto on nostanut korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen Valtion asuntorahaston (ARA) varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä tänä vuonna yhteensä enintään 1 750 miljoonaa euroa.

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jolla on valtion täytetakaus ja jonka korosta valtio maksaa osan, jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy.

Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion johdosta tehdyn valtuuden lisäämistä 340 miljoonalla eurolla perusteltiin muuttuneella kuvalla asuntorakentamisen suhdannekehityksestä. Valtion tukeman uudistuotannon määrä ja lainapäätökset ovat kasvaneet voimakkaasti alkuvuoden aikana, ja koronakriisi on lisännyt entisestään kiinnostusta valtion tukemaan tuotantoon.

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden kasvattamisella pyritään varmistamaan, että koronakriisin akuutin vaiheen aikana suunnitellaan ja käynnistetään myös uusia asuntokohteita – erityisesti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja – jotka tasaavat rakennusalan heikentyviä näkymiä ja tukevat työllisyyttä.

Lisävaltuudella arvioidaan voitavan tukea yli 2 000 uuden asunnon rakentamista.

Voimassa olleen käyttösuunnitelman valtuusjakoa lainalajeittain ei kuitenkaan muuteta. Lisävaltuutta voidaan käyttää joustavasti niihin lainalajeihin, jotka ovat käynnistymässä nopeasti ja vaikuttavat rakennusalan työllisyyteen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Valtioneuvosto tukee rakennusalan työllisyyttä – Korkotuettua asuntotuotantoa edistetään”

Jätä kommentti