Kokeile kuukausi maksutta

Koronakevät ei hidastanut vuokrienkorotuksia – kimppa-asumisen suosio jatkoi laskuaan

Tilastokeskuksen uuden tilaston mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodessa eniten pääkaupunkiseudulla ja Turussa vuoden 2020 huhti-kesäkuussa.

 

Vapaarahoitteisten- ja ara-vuokra-asuntojen keskimääräiset neliövuokrat, 2. neljännes 2020. Kuva: Tilastokeskus.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkein keskivuokrataso on Helsingissä, 21,3 euroa/m² ja matalin Kouvolassa, 10,9 euroa/m².

Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 27,8 euroa/m², Tampereella 19,3 euroa/m² ja Turussa 18,8 euroa/m².

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin ja yksityisten vuokrataloyhtiöiden tietoihin.

Kimppa-asumisen suosion laskee edelleen

Opiskelijoiden keskuudessa menneinä vuosikymmeninä suositun yhteisasumisen suosio on ollut laskussa pitkään. Vuokraturvan torstaina julkaiseman markkinakommentin mukaan korona-aikana muiden asukkaiden aiheuttamat riskit ja erilaisten elämäntapojen luomat jännitteet ovat nousseet esiin – ja yhteisasumisen suosio on entisestään laskenut.

Kiinnostus putosi entisestään, kun asumistukijärjestelmää kolme vuotta sitten muutettiin niin, että kämppisten tulot alkoivat joissain tilanteissa vaikuttaa omiin tukiin. Soluasuntoja on kiinnostuksen puutteessa jopa purettu pois.

Opiskelijoilla hyvä tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla

Etäluentojen takia opiskelijat eivät tänä vuonna asetu opiskelupaikkakunnille täysimääräisesti vielä elo-syyskuun taitteessa. Kun kaikki eivät ole liikkeellä yhtä aikaa, mieleisen asunnon saattaa helpottua. Vuokraturva arvio, että tilanteen paranemiseen vaikuttaa myös asuntosijoittamisen viime vuosien suuri suosio, joka on kasvattanut tuntuvasti tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrää.

Toisaalta aivan uudet opiskelijat eivät pääosin aloita opiskeluaan etäluentojen varassa. Parantuneesta tilanteesta huolimatta uusien opiskelijoiden ei kannata elokuussa laskea sen varaan, että sopivan asunnon saa vielä viime tipassakin.

Perheasunnoista kova pula vuokramarkkinoilla – lähiöasuntojen kysyntä nousi  keväällä

Keväällä koronakriisi lisäsi selvästi kunnoltaan vaatimattomien ja vuokriltaan edullisten lähiöasuntojen kysyntää.

Kuluvalle kesälle on puolestaan ollut leimallista perheasuntojen poikkeuksellisen kova menekki vuokramarkkinoilla. Se on ollut yllättävää ottaen huomioon asuntokaupan samanaikainen elpyminen.

Kevään pysähtyneen tilanteen synnyttämä patoutunut kysyntä on vuokrattavien perheasuntojen kohdalla nyt tarjontaa suurempi. Välittäjien kulunutta sanontaa käyttäen perheasunnot viedään nyt käsistä. E

Esimerkiksi pitkään hiljaisesta kysynnästä kärsineillä Lahden vuokramarkkinoilla hyvistä perheasunnoista tällä hetkellä lähes taistellaan.

Sijoittajat palaavat markkinoille?

Perusteltuja varoituksia ylilyönneistä on asuntosijoittamisen nopeasti kasvaneen suosion ympärillä kuultu taajaan jo vuosia. Huhtikuussa asuntosijoitusbuumi näytti taittumisen merkkejä. Nyt tässä kohtaa arvioiden vaikuttaa kuitenkin siltä, että vaikka esimerkiksi Helsingin Kalliossa ja useilla muilla selkeästi kuumentuneilla alueilla kysyntä valahti alas, myös kysynnän palautuminen on ollut niillä erittäin nopeaa.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että uusien sijoitusasuntojen hankkiminen ei kokonaisuutena keväällä vähentynyt läheskään niin paljon, kuin vain perinteisesti kaikkein halutuimpia alueita katsomalla olisi voinut päätellä.

Heinäkuussa vaikutti siltä, että asuntosijoittajat olivat liikkeellä jopa edellistä vuotta vilkkaammin.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on palautunut nopeasti kevään kuopan jälkeen. Positiivinen muutos saattaa kuitenkin osoittautua maailman talous- ja virustilanteeseen nähden ylioptimistiseksi. Tällä hetkellä yllättävän vahva luottamus kuitenkin kiistatta tukee asuntokauppaa – päätöksiä uskalletaan jälleen tehdä.

Vuokramarkkinoiden puolella tämä muutos saattaa näkyä hienoisena rauhoittumisena, koska suhteellisesti tavallista suurempi osuus muutoista ei enää kohdistu vuokra-asuntoihin kevään tapaan.

Asuntokaupan nykytilanne on hyvä, mutta näkymät sumuiset. Tänä vuonna kysynnän painopisteessä on tapahtunut muutoksia, jotka suosivat esikaupunkiasumista keskusta-asumisen sijaan.

Uudistuotannon aloitusten määrä on voimakkaassa laskussa, mikä kertoo rakennusliikkeiden näkemyksistä hinnoiltaan vanhoja asuntoja korkeampien uusien asuntojen kysynnästä lähitulevaisuudessa. Toisaalta vanhojen asuntojen kauppa käy kasvukeskuksissa tällä hetkellä hyvin – osin koska ostajat luottavat matalan korkotason säilyvän voimakkaan elvytyksen myötä pitkään.

Asuntomarkkinoiden tunnelma on kääntynyt kesällä hyväksi, mutta tilanteen vakautta on vaikea arvioida. Vaikutelma on, että tänä vuonna nähdyt nopeat ja voimakkaat heilahtelut asuntojen kauppamäärissä voivat saada jatkoa. Tämä tosin koskee vain kasvukeskuksia, sillä muuttotappio-Suomessa asuntokauppa näyttää kuivuneen mökkikauppa lukuun ottamatta lähes kokonaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koronakevät ei hidastanut vuokrienkorotuksia – kimppa-asumisen suosio jatkoi laskuaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat