Korjausrakentaminen supistui selvästi

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja laski huhti-kesäkuussa 8,1 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta.

Korjausrakentaminen supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja kuuluu Tilastokeskuksen niin sanottuihin kokeellisiin tilastoihin.

Kokeellisen tilaston mukaan korjausrakentamisen kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos kääntyi laskuun lokakuussa 2019. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla korjausrakentamisen vuosimuutos oli 5,6 prosenttia miinuksella.

Korjausrakentaminen kasvoi vielä viime vuonna 0,9 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen. Vastaavasti vuonna 2018 kasvua oli 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskentamenetelmän mukaan uudisrakentaminen laski helmi-huhtikuussa 9,8 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,0 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen ja vuonna 2018 se kasvoi 7,1 prosenttia vuodesta 2017.

Kokeelliset tilastot ovat kehittämisvaiheessa

Tilastokeskuksen kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Nämä tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa, ja Tilastokeskus kehittää niitä yhdessä tiedon käyttäjien kanssa.

Kokeellisina tilastoina voidaan julkaista muun muassa kokonaan uusia tilastoja, testata olemassa olevien tilastojen menetelmämuutosten vaikutuksia tai julkaista kansainvälisen kehittämistyön saavutuksia.

Kokeellisilla tilastoilla ei ole virallista laatu- tai menetelmäselostetta eikä vakiintunutta julkaisuaikataulua. Tämä erottaa ne Suomen virallisista tilastoista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Korjausrakentaminen supistui selvästi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat