Rakentamisen työvoimakustannukset kohosivat vain hivenen

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja kausitasoitetut työvoimakustannukset 1,1 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Kuva: Mika Ranta / HS

Toimialoista työvoimakustannukset eli tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisessa 0,3 prosenttia ja ilman kertaluonteisia eriä sekä kausitasoitetusti 0,4 prosenttia. Teollisuuden työvoimakustannukset jopa laskivat 0,9 prosenttia.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä työpäiviä oli 60 eli saman verran kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannukset kohosivat vain hivenen”

Jätä kommentti