Näin paljon rakentamisen työtunnin kustannus nousi viime vuonna

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi yksityisellä sektorilla vuonna 2016 keskimäärin 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Valtiosektorilla vuoden 2016 kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 1,1 prosenttia. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksistä.

Rakentamisen työvoimakustannusten nousuvauhti hidastui

Rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 2014 keskimäärin 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 0,2 prosenttia. Kausitasoitetut rakentamisen työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuodessa. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksistä.