RALA-analyysi: Rakennusprojektien osapuolet entistä tyytyväisempiä yhteistyöhön

Erityisen tyytyväisiä ollaan osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina korostuivat riskienhallinta ja alihankkijoiden toiminnan ohjaus.

Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toivoisivat, että tilaajat nopeuttaisivat lisä- ja muutostyöesitysten käsittelyä sekä päätöksentekoaan ylipäätään.

RALA-palaute -järjestelmään kertyneiden tietojen mukaan rakennushankkeiden eri osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Palaute on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014, jolloin tietoja analysointiin edellisen kerran.

Uusimmassa analyysissä oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta. Edellisen kerralla vuonna 2014, analyysi kattoi lähes 2 000 rakennushanketta.

”Palautteiden mukaan niin tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat kuin myös urakoitsijat ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten rakennusaikainen toiminta saa erittäin hyvää palautetta. Erityisesti osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan riskienhallintaan ja alihankkijoiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan kaivataan voimakkaampaa panostamista”, tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen yliopistosta toteaa tiedotteessa.

Myös RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman on tyytyväinen tuloksiin.

”Työtä on silti riittämiin ennen kuin koko toimiala on samalla tasolla  parhaimmiston kanssa.”

Osaamiseen ja riskienhallintaan enemmän huomiota

Tilaajien toiminnassa muut hankeosapuolet ovat tyytyväisiä roolien ja tehtäväjaon selkeyteen, työturvallisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja yhteistyökykyyn.

Valintakriteereissä tilaajat painottaisivat enemmän osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä sekä kiinnittäisivät enemmän huomiota riskien ja vastuun jakoon sekä niiden oikeudenmukaisuuteen. Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toivoisivat lisäksi, että tilaajat nopeuttaisivat lisä- ja muutostyöesitysten käsittelyä sekä päätöksentekoa.

Pääurakoitsijoiden toimintaan tilaajat ja rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä. Positiivista palautetta kerää erityisesti pääurakoitsijoiden henkilöstön yhteistyökyky sekä reagointinopeus muutoksiin ja häiriötilanteisiin. Kehitettävää on alihankkijoiden toiminnan tehokkuudessa, pääurakoitsijoiden riskienhallintamenettelyissä sekä hankekohtaisten asioiden raportoinnissa.

Suunnittelijoiden toiminnassa plussaa ovat aikataulutavoitteissa pysyminen, yhteistyökyky ja ammattitaito. Kehittämisen kohteet liittyvät riskienhallintamenettelyihin sekä alikonsulttien toimintaan. Pääurakoitsijat näkevät kehittämisen kohteena myös suunnittelijoiden oman toiminnan laadunvarmistuksen.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RALA-analyysi: Rakennusprojektien osapuolet entistä tyytyväisempiä yhteistyöhön”

Jätä kommentti