Rakennushankkeiden systemaattinen kosteudenhallinta on Suomessa vielä lapsenkengissä

Tietämys rakennushankkeen kosteudenhallinnasta on Suomessa vielä ohutta, eikä rakennusprosessin kosteudenhallinnassa auttavia toimintamalleja ole vielä otettu laajamittaisesti käyttöön, vaikka esimerkiksi Kuivaketju10 on mallina käytössä jo hyväksi havaittu. Tampereen yliopiston Juha-Matti Junnonen ja ympäristöministeriön Timo Lahti tarjoavat lääkkeeksi muutaman vuoden opetteluaikaa ja asennemuutosta.

 

Tero Kiviniemen mielestä laatuvastuuta ei voi pakoilla

Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja Tero Kiviniemen mielestä kukaan ei voi sysätä vastuuta laaturvirheistä muille, kuten helposti tehdään. Hänen mukaansa Ralan lähes 2000:sta kohteesta keräämä palautetieto kertoo, että 80 prosenttia laatuvirheistä aiheutuu asenteista ja johtamisen puutteesta. Siksi laadun parantamisen suhteen yrityksissä tarvitaan samanlainen kulttuurin muutos kuin mikä on tapahtunut turvallisuuskulttuurissa.