Constin liikevaihto laski mutta kannattavuus parani

Yhtiö arvioi, että koronakriisin seurauksena osa suunnitelluista korjaushankkeista siirtyy eteenpäin. Taloyhtiömarkkinassa hankkeiden siirtymiseen on vaikuttanut päätöksenteon lykkääntyminen.

Consti uskoo, että kaupungistuminen edelleen kasvattaa korjausrakentamisen tarvetta.

Constin liikevaihto putosi kolmannella neljänneksellä 16,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 68,2 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhtiön liiketulos ja kannattavuus paranivat hieman. Constin kaikki toimialat tekivät heinä-syyskuussa voitollisen tuloksen.

Koronaviruspandemian kasvattama epävarmuus heijastui kuitenkin katsauskaudella sekä liikevaihdon että saatujen tilausten kehitykseen. Consti sai heinä-syyskuun aikana uusia tilauksia 31 miljoonalla eurolla, joka on 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Consti oli arvioinut jo puolivuosikatsauksessaan, että koronakriisin seurauksena osa suunnitelluista korjaushankkeista siirtyy eteenpäin. Taloyhtiömarkkinassa hankkeiden siirtymiseen on vaikuttanut päätöksenteon lykkääntyminen. Toimitilojen korjaus- ja muutostöissä kysyntä on heikentynyt erityisesti toimialoilla, jotka ovat kärsineet koronasta eniten.

Yhtiö toteaa, että katsauskauden jälkeen pandemia on kiihtynyt, mikä luo edelleen epävarmuutta korjausrakentamisen lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Pidemmällä aikavälillä korjausrakentamisen kysyntänäkymiin vaikuttaa Consti mukaan koronakriisin sekä yleisen taloustilanteen kehittyminen.

Yhtiö viittaa myös Kiinteistöliiton elokuiseen kyselyyn, josta kävi ilmi, että koronapandemian takia isoista taloyhtiöistä noin 20 prosenttia mainitsi korjaushankkeen päätöksenteon viivästyneen ja noin 15 prosenttia mainitsi korjaushankkeen suunnittelun viivästyneen. Koronakriisin heikentämä toimitilakysyntä, toimitilojen ylitarjonta sekä vähentynyt kiinteistökauppa jarruttavat toimitilakorjausten kasvua.

Toisaalta Consti katsoo myös, että yleisesti korjausrakentamisen tarvetta lisäävät myös monet megatrendeiksi luokitellut ilmiöt kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos.

”Kaupungistumisen myötä sekä uudis- että korjausrakentaminen keskittyvät yhä enemmän suuriin kaupunkeihin, sillä muuttotappiopaikkakunnilla rakennusten peruskorjaus ei aina ole taloudellisesti kannattavaa”, Consti toteaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Constin liikevaihto laski mutta kannattavuus parani”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat