Pietilä-palkinto Lars-Erik Mattilalle – kestävän rakentamisen puolestapuhuja sai tunnustusta

Mattilan puheenvuorot ovat RTS:n mukaan nostaneet esille myös kysymyksen siitä, mitkä ovat arkkitehdin mahdollisuudet vaikuttaa käytettäviin rakenteisiin ja rakennustapaan.

Palkinto luovutettiin Lars-Erik Mattilalle Architecture and Cities in Transition-seminaarissa Tampereella. (Kuva:RTS)

Vuoden 2020 Pietilä-palkinto on myönnetty puuseppä Lars-Erik Mattilalle.  Palkinnon, jonka suuruus on 10 000 euroa,  myöntää Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus nuorelle arkkitehdille tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi.

Lars-Erik Mattila (s. 1982) valmistui arkkitehdiksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselta joulukuussa 2014.

Palkintoperusteiden mukaan Mattilan diplomityö otsikolla ”Tulevaisuuden kerrostalo” oli ansiokas ja huollella laadittu ehdotus kestävän rakentamisen periaatteiden mukaiseksi tyyppikerrostaloksi. Se myös kiteytti tekijänsä manifestin: ”Rakennusten tulee olla yksinkertaisia, ylläpidettäviä ja ympäristölle haitattomia″.

Hän on myös kirjoituksillaan, puheenvuoroillaan ja suunnitelmillaan kiteyttänyt ilmastotietoisen sukupolven vilpittömän ja lujan sitoutumisen kestävämpään rakentamiseen – ja toisaalta arkkitehtikunnan tyytymättömyyden teknillistyvään ja monimutkaistuvaan rakentamistapaan. Mattilan puheenvuorot ovat RTS:n mukaan nostaneet esille kysymyksen siitä, mitkä ovat arkkitehdin mahdollisuudet vaikuttaa käytettäviin rakenteisiin ja rakennustapaan. Näkemykset herättävät vastakaikua niin ammattilaisten kuin rakennusten käyttäjienkin keskuudessa.

Pietilä-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat RTS:n hallituksen edustajina arkkitehti Teemu Hirvilammi ja professori Kimmo Lylykangas sekä edustajiston edustajana yliarkkitehti Vesa Ijäs. Palkinto on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Oikaisu: Kimmo Lylykankaan nimi.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Pietilä-palkinto Lars-Erik Mattilalle – kestävän rakentamisen puolestapuhuja sai tunnustusta”

  1. RTS:n hallituksen edustaja, professori Kimmo Lylykangas (ei Lylymäki) on ohjannut Lars-Erik Mattilan palkitsemisperusteissa mainitun diplomityön.

    1. Mielestäni arkkitehtia ei kouluteta rakentamistuotannon- tai rakennetekniikan asiantuntijaksi. Näistä syistä arkkitehdillä ei tulisi olla juurikaan sananvaltaa käytettäviin rakenteisiin tai rakentamistapaan.

      Samalla tavalla rakennustuotannon ammattilaisella ei tulisi olla päätäntävaltaa tilajaotteluun tai rakennuksen ulkonäköön. Arkkitehdit luovat käytettävyyttä, ympäristöä ja viihtyisyyttä. He ovat taiteilijoita ja omien asioidensa ammattilaisia.

      Eihän kuitenkaan anneta taiteilijoiden estää talotekniikan kehitystä mukavuuden, käytettävyyden ja energiatalouden parantamisessa. SAFA on selkeästi lanseerannut oman kampanjansa tavoitteenaan palauttaa rakentaminen 1930-luvulle, kun eivät osaa katsoa tulevaisuuteen, jossa monen alan ammattilaiset tekevät yhteistyötä yhteisen laadukkaan lopputuloksen luomiseksi.

Jätä kommentti