Kokeile kuukausi maksutta

Jälleen jaettiin mainetta ja kunniaa – katso tästä rakennusalan tänä vuonna palkitut henkilöt ja kohteet

Rakennuslehti kokosi yhteen vuoden 2020 palkitut henkilöt ja kohteet. Olympiastadionin suurhanke pokkasi useita eri palkintoja ja kunniamainintoja.

Helsingin Olympiastadionin uudistus- ja peruskorjaushanke valmistui kesällä 2020. Kuva: Liisa Takala

Vuonna 2020 palkitut henkilöt

Vuoden rialaiseksi valittiin toimitusjohtaja Ahti Rantonen. Helsinkiläinen Rantonen valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 1982. Hän työskentelee Vahanen Suunnittelupalveluiden toimitusjohtajana ja on myös yhtiön osakas. RIAn liittohallitus perusteli valintaansa erityisesti Rantosen vahvalla suunnittelualan osaamisella ja rakennusalan monipuolisella tuntemuksella.

A-Insinöörien Tanja Lepikko nimitettiin vuoden nuoreksi rialaiseksi. Lepikko, 27, työskentelee suunnittelijana A-Insinöörien Porin toimipisteessä ja tekee rakenne- ja elementtisuunnittelua. Lisäksi hän toimii yhtiössä Cadmatic-ohjelmiston pääkäyttäjänä ja kehittämisen vetäjänä. Lepikko valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 2017.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL palkitsi vuoden 2020 rakennusalan diplomi-insinöörinä tekniikan lisensiaatti, ympäristöministeriön ylijohtaja Teppo Lehtisen. RILin hallituksen mukaan hän täyttää erinomaisesti kaikki valintakriteerit ja hänet tunnetaan alalla laadukkaasta insinööriosaamisesta, johon kuuluvat muun muassa syvä rakennusfysiikan osaaminen, monitasoinen kokemus alasta sekä vuorovaikutteinen ja määrätietoinen ote kehittämiseen. Lehtinen on edistänyt päämäärätietoisesti myös insinööritaitojen viemistä säädösmaailmaan.

RKL:n asiantuntijaraati palkitsi Vuoden 2020 rakennusmestarina kajaanilaislähtöisen Petri Pennasen Vantaalta. RKL:n puheenjohtaja Ari Aution mukaan Pennasen valinta oli varsin selvä: yksikään hänen työmaistaan ei ole myöhästynyt, ja nollavirheluovutukset ovat kova saavutus etenkin sovitun aikataulun puitteissa.

Vuoden nuori rakennusmestari/insinööri -palkinnon RKL myönsi Heikki Kalliolle, 33. Hän on valmistunut Kymen Ammattikorkeakoulusta korjausrakentamisen linjalta ja työskentelee teknisenä päällikkönä Zsar Outlet Villagessa Vaalimaan rajalla. Kalliolla on paljon kokemusta vaativista kohteista, ja hän toimii myös sivutoimisena yrittäjänä.

RKL:n Rakentajan kunniamerkit annetaan poikkeuksellisista ansioista rakennusalalla. Tänä vuonna niitä myönnettiin kaksi, toinen helsinkiläiselle rakennusmestarille ja entiselle RKL:n pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Ari Angervuorelle ja toinen Vaasan yhdistyksen puheenjohtajalle, siltaosaamisestaan tunnetulle Raimo Vessoselle.

Projektinjohtaja Erkki Pekkanen valittiin Rakennuttajatoimistojen liitto RTL:n vuoden rakennuttajakonsultiksi 2019. Hän työskentelee Ramboll CM:ssä. Pekkanen on yli kolmikymmentävuotisen uransa aikana johtanut merkittäviä uudisrakennus- ja korjaushankkeita, kuten esimerkiksi Helsingin keskustakirjasto Oodia.

Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö Skol ry nimesi Vuoden nuoriksi konsulteiksi 2020 Saara Sassin (Etteplan), Matias Hirvikosken (A-Insinöörit), Niko Myllykosken (Welado), Elsa Vallan (Ramboll) ja Veera Variksen (Granlund). Voittajaviisikkoa yhdistää halu kehittää tapoja, joilla ala voi edistää muun muassa kestävän kehityksen tavoitteita. Ehdokkaat kerättiin syksyn 2020 aikana Skolin jäsenyrityksistä, jotka nimesivät lahjakkaita kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita tai opinnäytetyöntekijöitä.

Vuoden innovatiiviseksi lvi-suunnittelijaksi valittiin Lari Tapaninen. Rambollilla suunnittelupäällikkönä työskentelevä Tapaninen, 31, on koulutukseltaan lvi-tekniikan insinööri (amk). Hän viimeistelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa töiden ohella. Työssään Tapaninen on erikoistunut korjausrakennuskohteisiin. Palkinnon myöntää Suomen lvi-liitto Sulvi ry.

Pro sisäilma -palkinto myönnettiin ympäristöministeriön entiselle yli-insinööri Esko Kukkoselle. Sisäilmayhdistyksen palkinto myönnettiin vasta toista kertaa. Ensimmäisen sai professori Olli Seppänen.

Arkkitehtuurin valtionpalkinto 2020 myönnettiin arkkitehti Olavi Koposelle. Hän on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran erityisesti puuarkkitehtuurin parissa. Hän valmistui arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1993. Vuonna 2010 Koponen muutti Ranskan Grenobleen, missä hän on r2k Architecte -toimistossa jatkanut työtään erityisesti suuren mittakaavan laadukkaan puuarkkitehtuurin parissa. Arkkitehtuurin valtionpalkinnosta päättää arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta.

Suomen Arkkitehtiliitto Safa valitsi vuoden 2020 Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaksi yliarkkitehti Leo Kososen, joka on toiminut ansiokkaasti kaupunkisuunnitteluteorian kehittäjänä sekä käytännön työssä kaupunkisuunnittelijana esimerkiksi Kuopiossa. Hän on luonut kansainvälistä mielenkiintoa herättäneen kaupunkisuunnitteluteorian.

Vuonna 2020 palkitut rakennuskohteet

Vuoden työmaa 2020 -kilpailun voitti tänä vuonna YIT ja Helsingin yliopiston päärakennuksen perusparannus. YIT sai raadilta kiitosta erinomaisesta projektinhallinnasta, jonka ansiosta 1800-luvun arvotalon perusparannus on edennyt sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Vaiheittaisen luovutuksen ensimmäinen ajankohta oli jopa kuukauden laaditusta aikataulusta edellä.

Yliopiston päärakennuksen Carl Ludvig Engelin suunnittelema Senaatintorin puoleinen osa valmistui vuonna 1832. Arkkitehti J. S. Sirénin suunnittelema laajennus valmistui vuonna 1937. Sirén vastasi myös vanhan osan sodan jälkeisten korjaustöiden suunnittelusta. Arkkitehti Ola Laiho vastasi 1990-luvulla tehdyistä korjauksista. Ajallista kerrostuneisuutta riittää siten korjattavassa rakennuksessa.

Kohteen menestyksen yksi avaintekijä on valittu toteutusmuoto, allianssi, johon Helsingin yliopisto valitsi kumppaneikseen YIT:n ja Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit. Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailu on järjestetty vuodesta 1986 lähtien.

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton vuoden 2020 RIL-palkinto myönnettiin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamistyölle. Tunnustuspalkinnon saajan valinnut Sitran yliasiamies Jyrki Katainen korosti suojellun Olympiastadionin perusparannuksen ja uudistuksen olleen haastava kokonaisuus.

Kataisen mukaan kohde on vaatinut paljon osaamista sekä uuden ja vanhan materiaalin ja teknologian yhteensovittamista. Hankkeessa on hyödynnetty uusia innovatiivisia työmenetelmiä sekä yhdistetty osaamista eri aloilta. Myös suunnittelu ja johtaminen ovat olleet poikkeuksellisen haastavia kokonaisuuksia. Katainen valitsi voittajan kolmen finalistin joukosta rakennusalan asiantuntijoista koostuvan esiraadin arvioiden pohjalta.

Vuoden 2020 puupalkintokin annettiin Helsingin Olympiastadionille. Tuomaristo totesi palkintoperusteinaan, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kohteessa puuta on käytetty innovatiivisen monipuolisesti, erittäin runsaasti ja näyttävänä osana kohteen arkkitehtuuria. Perusparannuksen ja uudistamisen pääsuunnittelusta ovat vastanneet Kari Raimoranta, Arkkitehdit NRT ja Kimmo Lintula, Arkkitehtitoimisto K2S.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintokin myönnettiin Olympiastadionin peruskorjauksesta. Suomen Arkkitehtiliitto Safan myöntämän palkinnon voittajan valitsi muusikkona ja näyttelijänä tunnettu Paula Vesala. Hänen mukaansa esimerkiksi alkuperäisen katsomon katoksen säilyttäminen ja kunnostaminen on ollut varsinainen uroteko.

Vuoden 2019 betonirakenteena palkittiin Jätkäsaaren peruskoulu Helsingistä. Se sai palkintonsa Aarti Ollila Ristola Arkkitehtien ja Sitowisen taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta (Indepro) ja toteutuksesta (SRV). Uusi koulu sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä ja näkyvällä paikalla Jätkäsaaren merellisessä maisemassa. Tuomariston mukaan pitkäaikaiskestävyys ja laadukas suunnittelu olivat hankkeelle asetettuja keskeisiä tavoitteita, joihin valituilla betonirakenne- ja materiaalivalinnoilla vastattiin.

Vuoden 2020 teräsrakenne -palkinnon voittaja on PES-Arkkitehtien Kiinan Fuzhouhun suunnittelema Fuzhou Strait Culture and Art Centre. Palkintolautakunnan mukaan kaartuvien pääjulkisivujen ja niihin liittyvien galleriatilojen teräsrakenteet olivat selvästi tärkein suomalaisen erikoissuunnittelun osuus vaativassa projektissa. Rakenteet on suunnitellut PES-Arkkitehtien alikonsulttina Vahanen Suunnittelupalvelut.

Vuoden silta -tunnustus myönnettiin Vekaransalmen sillalle. Viime vuonna valmistunut, Saimaan Vekaransalmessa Sulkavalla sijaitseva silta on teräksinen jatkuva liittopalkkisilta. Kokonaispituudeltaan noin 640-metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin. Kilpailun tuomariston mielestä Vekaransalmen silta on tasapainoinen kokonaisuus, jossa vesirakentamisen perinteinen osaaminen yhdistyy hillityn onnistuneeseen esteettiseen siltaratkaisuun. Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa. Myös ympäristörasitukseen kiinnitettiin huomiota.

Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun voitti Rovaniemellä sijaitseva Rinteenkulma. Kilpailussa palkittiin lisäksi kaksi muuta kauppakeskusta kunnia- ja rohkeusmaininnoilla.

Kunniamaininnan vastuullisuudesta sai Turussa sijaitseva Hansakortteli, joka tekee yhteistyötä kehitysvammaisten työllistymistä ja elämänhallintaa tukevan Pannukahvila Ihme & Kumman kanssa kauppakeskuksen tiloissa.

Rohkeusmaininnalla palkittiin oululainen Kauppakeskus Valkea, joka on kehittänyt erityisesti lapsiperheille elämyksellisiä vierailukokemuksia kauppakeskuksessa.

Kauppakeskustekokilpailun järjestää Suomen Kauppakeskusyhdistys. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin parhaita esimerkkejä uusista ideoista suomalaisissa kauppakeskuksissa. Valinnan kriteereitä ovat muun muassa teon yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kauppakeskusliiketoiminnan kehittäminen esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta.

Suomen Arkkitehtiliitto myönsi vuoden 2020 Safa-palkinnon Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmalle ansiokkaasta työstä asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laadun edistämiseksi.

Palkinto jaetaan tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka on toiminut esimerkillisellä tavalla hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton (Safa), Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva lautakunta.

Moni palkinto on jätetty tänä vuonna jakamatta tai palkintojen jakoa on siirretty vuoden 2021 puolelle koronatilanteen vuoksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jälleen jaettiin mainetta ja kunniaa – katso tästä rakennusalan tänä vuonna palkitut henkilöt ja kohteet”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat