Turku sai luvat Lauttarannan esirakentamiseen

Aluehallintovirasto on myöntänyt Turun kaupungille vesitalousluvan Hirvensalon Lauttarannan esirakentamiseen liittyviin vesirakentamistöihin ja ympäristöluvan jätemateriaalien hyödyntämiseen maa- ja merialueen täytössä.

Myönnettyjen lupien mukaan Hirvensalon Lauttarannan alueelle saa sijoittaa ruoppausmassoja ja hyödyntää ylijäämämaita alueen esirakentamisessa. Vesilain mukainen lupa sisältää väylien ruoppauksia hankealueen edustalla sekä vesialueen täyttöä. Ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden laadulle on annettu määräyksiä ja niiden määrää on rajoitettu.

Alueelle saa sijoittaa ruoppausmassoja enintään 520000 kuutiometriä ja maa-aineksia enintään 110000 kuutiota. Hankealueen pinta-ala on noin 18,8 hehtaaria. Rakentamisen jälkeen noin 2,14 hehtaaria vesialueesta muuttuu maa-alueeksi. Esirakentaminen kestää 10 vuotta, ja ympäristölupa on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka. Vesitalouslupa on voimassa toistaiseksi.

Turun kaupungin on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia merialueen tilaan. Tarkkailuun sisältyvät myös hankealueelta suotautuvien vesien laatu, luontovaikutukset viitasammakon elinympäristössä sekä meluvaikutukset. Turun kaupungin pitää maksaa toimintavuosittain 3000 euron kalatalousmaksu, jolla vähennetään kalataloudellisia vahinkoja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Turku sai luvat Lauttarannan esirakentamiseen”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat