Kokeile kuukausi maksutta

Contiki voitti Helsingin Suvilahden arkkitehtuurikilpailun

Suvilahden arkkitehtuurikilpailu on ratkennut.

Voittaneen ”Contiki”-ehdotuksen takana on Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n työryhmä. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Suvilahti Event Hub -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittu ehdotus ”Contiki” täyttää palkintolautakunnan mielestä parhaiten kilpailulle ja itse hankkeelle asetetut tavoitteet. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen.

Arvostelussaan tuomaristo on korostanut toimivuutta, kaupunkikuvallista identiteettiä, kehityskelpoisuutta sekä arkkitehtonisesti, mittakaavallisesti ja ympäristöllisesti laadukasta kokonaisuutta.

Tiedotteen mukaan korttelirakenteen luonteva sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, Suvilahden RKY-alue mukaan lukien, on tarkasteltu erityisen huolellisesti.

Taustaa

Pormestari Jan Vapaavuori pyysi syksyllä 2017 avoimesti ideoita Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen.

Useiden ideoiden arvioinnin jälkeen Helsingin kaupunki jatkoi keskustelua kahden ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa ja järjesti vuoden 2019 lopulla kohdennetun kilpailun ehdotusten arvioinniksi.

Tavoitteena oli saada alueelle tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja.

Kohdennetun kilpailun perusteella kaupunki varasi kesäkuussa 2020 alueen Suvilahti Event Hub Oy:lle tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.

Varauksen yhtenä ehtona oli arkkitehtuurikilpailun järjestäminen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Alueen asemakaavan laatiminen on jo käynnissä ja tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto päättä asemakaavasta alkuvuonna 2022.

Rakentaminen käynnistyy arviolta syksyllä 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella.

Tuomariston mukaan toimintojen sijoitus, huolto- ja pysäköintiratkaisut, toteutettavuus vaiheittain sekä kokonaistaloudellisuus luovat edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle.

”Contiki” on tuomariston mielestä kaupunkikuvallisesti komea ja arkkitehtonisesti vakuuttava korttelisuunnitelma. Uudet rakennukset ja olemassa oleva ympäristö muodostavat Suvilahteen urbaanin kokonaisuuden, jossa toiminnallisuus sekä kaupunkitilojen elävöittäminen ja aktivointi on ratkaistu onnistuneesti.

Toteutuskelpoisuus toiminnallisen kokonaisuuden osalta on erittäin hyvä. Suunnitelma luo hyvät toimintaedellytykset niin venuen toiminnoille, huollolle, kaupallisten toimijoiden menestymiselle kuin myös tapahtumien järjestämiselle.

Kilpailuehdotus muodostaa alueelle uuden ajallisen kerrostuman Kaasutehtaan alueen vanhan tehdasmiljöön ja mittakaavaltaan hyvin urbaanin RedIn kauppakeskuksen ja tornitalojen väliin.

Ehdotuksen rouhea ote ja kaupunkikuvallinen mittakaava mahdollistavat alueen omaleimaisen identiteetin kehittämisen ja luoden samalla helsinkiläisille uuden merkittävän julkisen oleskelupaikan etelään merelle päin suuntautuvine katsomoineen ja kattotoimintoineen.

Rakennuskokonaisuuden kivijalkaan rakennetaan elävää kaupunkiympäristöä kahviloineen ja ravintoloineen.

Voittaneen ”CONTIKI”-ehdotuksen takana on Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n työryhmä Vesa Jäntti, Tom Cederqvist, Arndt Heinzmann ja Tomas Nordström. Kunniamaininnan suunnitelmastaan sai Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n kilpailuehdotus ”Höyry”.

Hankkeen pääsuunnittelijana jatkaa Arkkitehdit Soini & Horto läheisessä yhteistyössä kilpailun voittaneen arkkitehtitoimiston Cederqvist & Jäntti Arkkitehtien kanssa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Contiki voitti Helsingin Suvilahden arkkitehtuurikilpailun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat