Helsingin Energia rakentaa Suvilahteen aurinkovoimalan

Helsingin Energia rakentaa Helsingin Suvilahteen aurinkovoimalaitoksen, joka tuottaa vuodessa sähköä arviolta noin 130 kerrostalokaksion tarpeen verran. Voimalan teho on 300 kilowattia, ja se kasvattaa Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkötehoa noin 10 prosentilla. Investoinnin arvo on noin 600 000 euroa. Voimala toteutetaan Ympäristöpenni-varoilla. Rakennustyöt aloitetaan syksyllä ja voimalaitos valmistuu keväällä 2015.