Ely-keskus valitti Tampereen keskustan asemakaavasta – korkeat talot erottuisivat selvästi vanhoista arvorakennuksista

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa asemakaavamuutoksen kaupungin vanhan keskustan täydennysrakentamisesta. Pirkanmaan ely-keskus on valittanut päätöksestä 28. tammikuuta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asemakaavamuutos koskee Puutarhakatuun, Aleksis Kiven katuun ja Kauppakatuun kohdistuvaa aluetta Tampereen keskustassa. Muutoksella on haluttu tehostaa merkittävästi alueen maankäyttöä muun muassa mahdollistamalla uudisrakentaminen korttelin sisäosiin.

Asemakaavamuutos koskee osaa Tampereen keskustan vanhimmista kortteleista Keskustorin läheisyydessä. Korttelissa sijaitsee useita rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, ja se on merkittävä yhtenäisenä säilynyt osa Tampereen keskustan arvokasta kaupunkikuvaa. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat muun muassa Raatihuone ja Vanha kirkko.

Havainnekuvissa esitetyt uudisrakennukset ovat 7–8-kerroksisia ja erottuvat selvästi katusivujen 3–5-kerroksisista suojelluista arvorakennuksista erityisesti Keskustorin suunnasta. Kaavaselostuksessa esitetyt visualisoinnit osoittavat suunniteltujen rakennusten dominoivan ja selkeän heikentävän vaikutuksen kaupunkikuvassa siitä huolimatta, että rakentaminen sijoittuu sisäpihalle. Ely-keskuksen käsityksen mukaan asemakaava ei näin ollen suojaa lain edellyttämällä tavalla rakennetun ympäristön erityisiä arvoja.

Asemakaavan kohteena oleva suunnittelualue sijaitsee osin Hämeenkadun, Hämeensillan ja Keskustorin valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät RKY-alueiden arvojen turvaamista. Kauppakatu puolestaan on Pirkanmaan maakuntakaavassa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan siten joko valtakunnallisesti arvokasta RKY-aluetta tai maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

”Ely-keskuksen näkemyksen mukaan asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen heikentäisi rakennetun kulttuuriympäristöalueen ja maakunnallisen arvoalueen arkkitehtonisia, kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja tai vähintäänkin vaarantaisi niiden säilymisen. Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen tulisi selvittää kokonaisuutena ottamalla lähtökohdaksi se, mitä arvokas kulttuuriympäristö kestää ja sopeuttaa uudisrakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan. Nyt hyväksytyn asemakaavan mukaiset korkeat uudisrakennukset muuttaisivat tätä kulttuurimaisemaa merkittävästi”, ylitarkastaja Pauliina Pelkonen Pirkanmaan ely-keskuksesta sanoo tiedotteessa.

Kaupunkikuvan muuttaminen kulttuuriympäristöön vieraalla muotokielellä, käyttötarkoituksella ja mittakaavalla RKY-alueen ja maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ydinosassa merkitsee ely-keskuksen näkemyksen mukaan rakennetun ympäristön erityisten arvojen häviämistä.

”Asemakaavassa ei myöskään ole esitetty selvityksiin ja vaikutusarviointiin tukeutuvia perusteluja sille, miksi suunnittelun aiemmassa vaiheessa esitetystä kulttuuriympäristöön sopeutuvasta asemakaavavaihtoehdosta on luovuttu.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ely-keskus valitti Tampereen keskustan asemakaavasta – korkeat talot erottuisivat selvästi vanhoista arvorakennuksista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat