Insinööriliiton ja TEKin nuoret pitävät liittojen sopimia työehtosopimuksia tärkeinä

Työehtojen parantaminen nähdään yhtenä liittojen tärkeimmistä tehtävistä. Useiden työehtojen halutaan tulevan joko laista tai työehtosopimuksista paikallisen sopimisen sijaan.

Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksen mukaan peräti 87 prosenttia alle 35-vuotiaista jäsenistä on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia. Vain neljä prosenttia nuorista jäsenistä ei pidä niitä tärkeinä.

Työehtojen parantaminen nähdään yhtenä liittojen tärkeimmistä tehtävistä. Useiden työehtojen halutaan tulevan joko laista tai työehtosopimuksista paikallisen sopimisen sijaan. Nuoret katsovat, että työntekijäpuolella ei ole paikallisessa sopimisessa neuvotteluvaltaa. Vastaajat pitivät myös tärkeänä, että heitä edustaa työpaikalla luottamushenkilö.

Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy syksyn 2020 aikana Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 148 Insinööriliiton ja TEKin 18–35-vuotiasta jäsentä.

Paikallista sopimista pidetään epätasa-arvoisena

Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia piti paikallista sopimista tarpeellisena, vaikka pääosan työehdoista toivottiin tulevan joko työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksista. Paikallisen sopimisen katsottiin soveltuvan lähinnä osaamisen kehittämisestä sekä etätyöstä ja kilpailukiellosta sopimiseen.

Vastaajista 74 prosenttia piti neuvottelutilannetta paikallisessa sopimisessa lähtökohtaisesti epätasa-arvoisena. Työnantajalla on neuvottelussa enemmän valtaa kuin työntekijällä.

”Nuoret eivät halua sopia useimmista työehdoista paikallisesti. He kokevat, että työntekijöillä ei ole tilanteessa neuvotteluvaltaa. Mikäli paikallista sopimista halutaan lisätä, on olennaisen tärkeää, että Suomeen luodaan rakenteet, jotka tekevät paikallisen tason neuvottelutilanteesta tasa-arvoisemman”, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo tiedotteessa.

Paikallisen sopimisen yhteydessä kiistakapulaksi on noussut kysymys luottamusmiehen roolista ja tarpeellisuudesta. Kyselyssä luottamushenkilön tarpeellisuus nähtiin kiistattomana. Vain viisi prosenttia vastanneista ei pitänyt luottamushenkilöä tarpeellisena.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Insinööriliiton ja TEKin nuoret pitävät liittojen sopimia työehtosopimuksia tärkeinä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat