Kiertotalousohjelman periaatepäätös lausuntokierrokselle – tavoitteena hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035

Aikaa lausunnon antamiselle on kuukausi Tavoitteena on kiertotalouden keinoin hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoja valtioneuvoston ehdotuksesta kiertotalousohjelmaa koskevaksi periaatepäätökseksi. Periaatepäätöksissä linjataan toimet, jotka ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan vuoteen 2024 mennessä. Lausunnot tulee lähettää 8.3.2021 klo 16 mennessä.

Periaatepäätöksen tavoitteena on kiertotalouden keinoin hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä. Lisäksi päätöksellä halutaan vahvistaa taloutta ja työllisyyttä.

Lausuntokierrokselle lähtevä päätösehdotus pohjautuu visioon, jonka mukaan Suomen talouden perusta on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035. Ehdotuksen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien kestävä käyttö kasvaa siten, ettei kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät ole tavoitteen piirissä.

Samaan aikaan resurssien tuottavuuden ja materiaalien kiertotaousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä.

41 ehdotusta toimenpiteiksi

Kiertotalouden strategisen ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esitti tammikuussa tavoitteet ja keinot, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta. Ehdotus sisälsi joukon suosituksia ja 41 toimenpide-ehdotusta.

Toimenpide-ehdotuksiin kuuluu muun muassa kiertotalouden kannusteiden kehittäminen. Niillä on tarkoitus tukea luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä edistää kiertotalouden palvelumallien yleistymistä.

Yhdeksi kannusteeksi nimetään verotus. Lisäksi ehdotuksena on lisätä vähähiilisiä ratkaisuja muun muassa julkisen sektorin rakentamisessa, energia- ja infrahankkeissa sekä palveluhankinnoissa.

Lisäksi halutaan edistää kierrätysmateriaalien markkinoita, parantaa kiertotalouspalveluiden houkuttelevuutta ja auttaa ihmisiä löytämään ne. Valtio aikoo tehdä yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vapaaehtoisia sitoumuksia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja perustaa kansallisen osaamisverkoston tukemaan työtä hiilineutraalin yhteiskunnan edistämiseksi.

Myös innovaatiot ja digitaaliset ratkaisut mainitaan yhtenä toimenpide-ehdotuksena. Kiertotalous halutaan sisällyttää osaksi koulutusjärjestelmää ja työelämäosaamista.

Kiertotalous otetaan myös osaksi ulkopolitiikkaa. Kehittyvien maiden kiertotaloussiirtymää tuetaan, ja Suomi osallistuu aktiivisesti globaaliin kiertotalousallianssiin sekä keskusteluun luonnonvarasopimuksesta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kiertotalousohjelman periaatepäätös lausuntokierrokselle – tavoitteena hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035”

  1. Hienoa, että kehittyvien maiden siirtymistä tähän fantastiseen hei me tienataan tällä tyyppiseen digiloikka tulevaisuuteen tuetaan. Savannien heimopäälliköt hyppäävät innosta soikeana mukaan tähän vihreään tulevaisuuteen kun ministeriön lähettämä hankepäällikkö delegaatio raottaa lompakkoa.

    Kyllä maistuu herätä taas aamulla tekemään työtä ja maksamaan veroja.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat