Venäjä ei ole säikäyttänyt: Hallitus esittää rahoitusta Fennovoiman tierakentamiseen

Hallitus sopi 17. marraskuuta 2014 täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Fennovoima Oy:n ydinvoima-alueelle johtavan tieyhteyden rakentamiseksi esitetään Liikennevirastolle 7,4 miljoonan euron valtuutta. Fennovoima Oy rakentaa ja rahoittaa tien, ja valtio maksaa tieosuuden sen valmistuttua kahden vuoden kuluttua edellyttäen, että voimalaa rakennetaan.

Järjestöt: Hallitus ottaa riskin talouden ja ympäristön kustannuksella

Kaikki suurimmat työmarkkinajärjestöt sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta ovat huolissaan Teollisuuden Voiman Olkiluoto 4 -hankkeen mahdollisesta kaatumisesta. Järjestöt lähettivät yhteisen tiedotteen heti elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) esityksen julkitulon jälkeen.

Eduskunta edellyttää vanhojen ok-talojen energiatodistuksen muuttamista vapaaehtoiseksi

Valtioneuvosto päätti 7.8.2014 pitämässään yleisistunnossa ryhtyä toimenpiteisiin, joita aiheutuu eduskunnan käsittelemästä kansalaisaloitteesta. Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen rakennuksen energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta, mutta se edellyttää hallitusta muuttamaan pientalojen energiatodistusmenettelyä.

Rossilahden potkut lykkääntyivät, Viitanen veti pois lakiesityksen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen veti pois hallituksen käsittelystä lakiesitysluonnoksen Ara-laista, jolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) muutettaisiin päällikkövirastoksi, Suomen Asuntovirastoksi. Ennakkoon julkaistun asialistan mukaan hallituksen piti käsitellä Ara-lakia tämän viikon torstain yleisistunnossa, mutta Viitanen pyysi vetämään asian pois hallituksen käsittelystä.