Kokeile kuukausi maksutta

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen – Pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston länsiosassa voi alkaa

Kiistaa pikaraitiotien rakentamisesta Patterimäessä käytiin melkein kaksi vuotta.

Pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston pohjoisreunaan voidaan aloittaa. Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen voi alkaa Helsingin Patterimäen puiston länsiosassa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Patterimäen puunkaatoihin liittyneen valituslupahakemuksen.

Raide-Jokeri-allianssi tiedottaa aloittavansa puiston länsiosan työt lähiaikoina. Puita kaadetaan puiston pohjoisreunasta, johon raitiotie rakennetaan.

Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta valtaosa sekä puistoalueesta että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy. Pikaraitiotie alittaa Patterimäen osittain tunnelissa. ELY-keskus on myöntänyt rakentamisen edellyttämille puidenkaadoille poikkeamaluvan heinäkuussa 2020.

Puidenkaadon jälkeen aloitetaan tunnelin suuaukon ja puistoon sijoittuvan raitiotien rakentaminen.

Pitkään jatkunut kiista

Kiista Patterimäen rakentamisesta alkoi jo toukokuussa 2019, kun Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa, ja Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta.

ELY-keskus totesi kuitenkin, että toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa ja hylkäsi yhdistysten hakemukset.

Sen jälkeen Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa. Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille, ja Korkein hallinto-oikeus määräsi täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.

Helsingin hallinto-oikeus puolestaan palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

ELY-keskus antoi toukokuussa 2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala haki Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa, ja ELY-keskus myönsi luvan heinäkuussa 2020.

Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamaluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus antoi viime joulukuussa päätöksen, jonka mukaan ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Tammikuun alussa yhdistykset jättivät valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, joka on nyt siis hylännyt hakemuksen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen – Pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston länsiosassa voi alkaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat