Pohjola Rakennus kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan vuonna 2020

Pohjola Rakennuksen toimitusjohtaja Kari Inkisen mukaan yhtiö nousi viime vuonna Suomen suurimpien asuntorakentajien joukkoon rakennettujen asuntojen lukumäärällä mitattuna.

Pohjola Rakennus rakentaa Vantaalle Martinlaakson Formulakortteliin kahdeksankerroksisen asuintalon. Kuva: Pohjola Rakennus

Pohjola Rakennuksen liikevaihto kasvoi viime vuonna runsaat 6 prosenttia 315 miljoonaan euroon. Myös yhtiön kannattavuus sekä pääoman tuotto kehittyivät myönteisesti. Viime vuoden liiketulos oli 9,2 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 2,9.

Samaan aikaan yhtiön nettovelkaantumisaste putosi 9,6 prosenttiin.

Pohjola Rakennuksen liiketoiminta on omaperusteisten asuinkerrostalojen aluesuunnittelua, hankekehitystä, suunnittelun ohjausta, projektinjohtomallilla tehtyä rakentamista, kilpailu-urakointia sekä osakehuoneistojen ja sijoittajahankkeiden myymistä. Yhtiö toimii Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.

Pohjola Rakennuksen toimitusjohtaja Kari Inkisen mukaan yhtiö nousi viime vuonna Suomen suurimpien asuntorakentajien joukkoon rakennettujen asuntojen lukumäärällä mitattuna.

”Vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta saimme käynnistettyä merkittävän määrän uusia
kuluttajille suunnattuja hankkeita vuoden aikana. Myös institutionaalisten sijoittajien kiinnostus
asuntorakentamiseen pysyi korkealla tasolla”, Inkinen toteaa yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Konsernissa oli vuoden päättyessä rakenteilla 3 343 asuntoa ja vuoden aikana valmistui 1 763 asuntoa.

Koronavuoden pahimmat riskit vältettiin

Myös hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä on tyytyväinen siitä, miten yhtiön onnistui välttää koronaviruksen mukanaan tuomat pahimmat riskit.

”Koronaepidemiasta huolimatta olemme pystyneet kasvattamaan asuntorakentamistoimintaamme kannattavasti. Hyvä tulos yhdessä tulevaisuuden markkinanäkymien kanssa antaa Pohjola Rakennus -konsernille uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto nousi 12,5 prosenttiin vuoden 2019 lukeman ollessa 7,9 prosenttia”, Metsälä toteaa tiedotteessa.

Pohjola Rakennuksen tilauskanta oli viime vuoden lopussa 285,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi edellivuodesta 25 henkilöllä.

Näkymät hyvät alkaneelle vuodelle

Pohjola Rakennus arvioi, että kuluttajien asuntokysyntä pysyy kuluvana vuonna suurimmissa kasvukeskuksissa hyvällä tasolla olettaen, että työttömyys ei merkittävästi kasva. Yhtiö katsoo, että  kysyntää tukee muun muassa alhainen korkotaso ja asumistarpeiden muutos etä- ja monipaikkatyöskentelyn lisäännyttyä.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuonna 2021. Arvio perustuu
olemassa olevan tilauskannan lisäksi suunniteltuihin tai päätettyihin kuluttaja- ja sijoittajatuotehankkeiden aloituksiin. Volyymin arvioidaan kasvavan erityisesti pääkaupunkiseudulla uusien hankkeiden käynnistymisen myötä.

Nykyinen toimitusjohtaja Inkinen jatkaa tämän vuoden loppuun, ja ensi vuoden alussa hänen tehtävänsä ottaa YIT:n Kiinteistöt-segmentin johtaja Esa Neuvonen. Nimityksestä kerrottiin joulukuussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pohjola Rakennus kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan vuonna 2020”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat