Puutuoteteollisuus selvitti: kuntapäättäjät haluavat lisää puurakentamista

Tutkimuksen mukaan kuntapäättäjien myönteinen suhtautuminen julkiseen puurakentamiseen johtuu uusiutuvan puumateriaalin matalasta hiilijalanjäljestä, puurakennusten miellyttävästä sisäilmasta sekä raaka-aineen kotimaisuudesta.

Kuopioon on valmistumassa ensimmäinen moderni puukerrostalo. Kuva: Lakea

Puuteollisuuden teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan kaikki puolueet haluavat rakentaa kuntiin julkisia rakennuksia kuten kouluja ja päiväkoteja puusta. Tällä hetkellä jo joka neljäs koulu rakennetaan puusta.

Tutkimuksen mukaan kuntapäättäjien myönteinen suhtautuminen julkiseen puurakentamiseen johtuu uusiutuvan puumateriaalin matalasta hiilijalanjäljestä, puurakennusten miellyttävästä sisäilmasta sekä raaka-aineen kotimaisuudesta.

Puolueet näkevät myös aluetaloudelliset vaikutukset, esimerkiksi paikallisesti työllistävät yritykset, tärkeinä etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa työpaikkojen määrän kasvattaminen on kunnille elintärkeää.

Vuoden 2020 lopussa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasivat kuntien ylin poliittinen johto sekä johtavat viranhaltijat. Tutkimuksen teki Aula Research Oy Puutuoteteollisuuden toimeksiannosta, ja siihen vastasi 394 kuntavaikuttajaa, joista 239 oli poliittisia vaikuttajia ja 155 viranhaltijoita. Selvityksessä käsiteltiin kuntien rakentamisen strategista linjaamista, rakentamisen valintatekijöitä, puurakentamiseen liittyviä asenteita ja mielikuvia sekä puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Kaikilla kunnilla ei ole julkisen rakentamisen strategiaa

Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola toteaa, että vaikka kunnat suhtautuvat puurakentamiseen myönteisesti, suuressa osassa kuntia ei ole laadittu julkisen rakentamisen strategiaa. Ainoastaan 48 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntapoliitikoista tai virkamiesjohtajista tunnisti tällaisen strategian oleva olemassa.

”Kunnat tarvitsevat julkisen rakentamisen strategian, joka ohjaa tulevaisuuden kestävää rakentamista”, Mikkola sanoo.

Puutuoteteollisuuden mukaan kuntien tekemät valinnat vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Siksi Suomessa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle: vuonna 2022 kuntiin nousevista julkisista rakennuksista tulisi olla puuta 31 prosenttia, vuonna 2025 jo 45 prosenttia.

Mikkola korostaa, että tulevalla valtuustokaudella tehdään päätökset, jotka määrittelevät saavutetaanko tavoitteet vai ei.

Puutuoteteollisuus katsoo kuitenkin, että kuntien olisi kehitettävä osaamistaan, jotta ne voisivat saavuttaa kansalliset puurakentamistavoitteet. Kyselyyn vastanneista 23 prosenttia näkee kuntansa hankintaosaamisen puurakentamisessa olevan vielä puutteellista.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Puutuoteteollisuus selvitti: kuntapäättäjät haluavat lisää puurakentamista”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat